Ikonowicz na RPO!

Partia Razem popiera kandydaturę Piotra Ikonowicza na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Piotr Ikonowicz od ponad 40 lat walczy o ludzką godność i prawdziwie demokratyczne społeczeństwo.

W okresie PRL Piotr Ikonowicz jako działacz NSZZ „Solidarność” domagał się demokratycznych reform i samorządności robotniczej. Za kolportaż opozycyjnej prasy został skazany na karę pozbawienia wolności. W stanie wojennym został internowany w związku z organizacją niezależnych obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Pomimo wielokrotnych zatrzymań i pobić Ikonowicz nie zrezygnował z walki o wolność i równość.

W III RP Ikonowicz kontynuował ją na wiele sposobów. W latach 1993-2001 jako poseł Polskiej Partii Socjalistycznej konsekwentnie upominał się w Sejmie m.in. o wygaszenie roszczeń reprywatyzacyjnych, zniesienie kary śmierci, prawo do strajku, świecki charakter państwa, prawo do aborcji, wolność zgromadzeń czy oparcie polskiego systemu podatkowego na zasadach solidarności i sprawiedliwości społecznej. Będąc członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, uczestniczył w pracach nad obecnie obowiązującą ustawą zasadniczą. W 2001 r. jako jedyny obok Roberta Biedronia czynny polityk wziął udział w pierwszej warszawskiej Paradzie Równości.

Piotr Ikonowicz najbardziej znany jest jednak jako zaangażowany społecznie prawnik, konsekwentnie stający w obronie biednych i pokrzywdzonych. W ramach Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej udziela bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Setki razy własnym ciałem blokował bezprawne eksmisje na bruk. Ikonowicz poświęca wsparciu lokatorów własne pieniądze, czas, wygodę, a gdy trzeba – także wolność. Gdy w 2013 r. miał trafić za kratki – za blokowanie kilkanaście lat wcześniej próby wyrzucenia z domu pary emerytów – grupa opozycjonistów z czasów PRL, w tym prof. Karol Modzelewski, Ewa Hołuszko oraz Zbigniew i Zofia Romaszewscy, napisała w liście do Prezydenta RP: „Nie możemy zgodzić się z sytuacją, w której w III RP wysyła się do więzienia działaczy społecznych zaangażowanych w pomoc słabym i wykluczonym. Nie bez znaczenia jest fakt, że eksmisje na bruk zostały od tamtej pory uznane za sprzeczne z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konstytucyjny. Blokada eksmisji na bruk, w związku z którą na Piotrze Ikonowiczu ciąży wyrok sądowy, była więc aktem obywatelskiego nieposłuszeństwa w imię obrony konstytucyjnych wartości”. Piotr Ikonowicz wielokrotnie wspierał strajki i protesty pracownicze, występował przeciw warszawskiej reprywatyzacji i zabiegał o prawa osób w kryzysie bezdomności. Jego wybór na funkcję RPO będzie najlepszym potwierdzeniem faktu, że prawa socjalne są integralną częścią praw człowieka.

W  2021 roku Piotr Ikonowicz wraz z Agatą Nosal-Ikonowicz zostali odznaczeni przez Adama Bodnara odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Dotychczasowa działalność społeczna i polityczna Piotra Ikonowicza dowodzi, że jest on odpowiednim kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Ikonowicz zawsze był rzecznikiem naszych praw. Nadszedł czas, by mógł kontynuować tę misję jako RPO.

Za uchwałą głosowało 31 radych, jedna osoba się wstrzymała, a dwie były przeciw.

Zobacz wystąpienie Piotra Ikonowicza z konwencji Lewicy Razem z maja 2019 roku: