Przeciw zasiekom! Tak dla pomocy humanitarnej!

Stanowisko Rady Krajowej w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w części kraju:

Zgodnie z polskim prawem stan wyjątkowy wprowadzić można “w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych”. Dziś rząd PiS wraz z Prezydentem wprowadza stan wyjątkowy w części kraju, żeby powstrzymać ludzi niosących pomoc osobom bezprawnie zawracanym i przetrzymywanym na granicy. Razem nie zgadza się na takie dławienie społeczeństwa obywatelskiego w celu maskowania własnego okrucieństwa i nieudolności!

Państwo polskie z jednej strony ustawia zasieki, a z drugiej odcina dostęp reszty kraju do skrawka ziemi, na którym 32 osoby cierpią głód, zimno i upokorzenia, bo w swej naiwności sądziły, że Polska to cywilizowany kraj, gdzie osoby szukające ratunku otacza się opieką, a nie kordonem wojska. Ponadto stan wyjątkowy to stan cenzury i inwigilacji obywateli. Czy mieszkańcy Podlasia powinni znosić takie ograniczenia ich wolności tylko dlatego , że władze chcą ukryć przed oczyma Polek i Polaków swoje niehumanitarne działania? Chcą ukryć nieudolne rozgrywki z reżimem Łukaszenki, za które cenę płacą minuta po minucie przetrzymywani na granicy ludzie?

Czy 32 wygłodzone, wyziębione i upokorzone osoby naprawdę mogą stanowić zagrożenie dla Polski – członka Unii Europejskiej i NATO, pretendującego do roli lokalnego mocarstwa? Oczywiście, że nie; stan wyjątkowy władze PiS wprowadziły bez realnych podstaw, nie dla ochrony swoich obywatelek i obywateli, ale dla odwrócenia uwagi od własnych problemów.

Razem nie zgadza się na Polskę zasieków i braku elementarnych ludzkich odruchów. Domagamy się:

  • natychmiastowego dopuszczenia pomocy humanitarnej do osób przetrzymywanych na granicy;
  • umożliwienia im złożenia wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej;
  • zapewnienia im odpowiednich warunków w okresie ich rozpatrywania, zgodnie z prawem międzynarodowym;
  • przerwanie budowy płotu na granicy;
  • zaprzestania niehumanitarnych praktyk wobec wszelkich kolejnych osób szukających w Polsce azylu.

Apelujemy ponadto do wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystek, które cenią ludzkie życie i wolności obywatelskie, o wspólne głosowanie w celu zniesienia stanu wyjątkowego w częściach kraju, które nim objęto.

W dniach kiedy wspominamy ofiary II wojny światowej, Polska szczególnie powinna pamiętać o solidarności i wsparciu dla osób szukających bezpieczeństwa. Antyhumanitarne i nieludzkie traktowanie osób na wschodniej granicy powinno się zakończyć, a polskie władze i Straż Graniczna powinny postępować zgodnie z procedurami prawa.