Praca, klimat, równość!

Ambitne i realne cele klimatyczne, technologie służące społeczeństwu i urlopy po 20 latach pracy – to jedne z najważniejszych zmian uchwalonych na Kongresie zdalnym partii Razem, który zakończył się w niedzielę. 

Trzydniowe spotkanie on-line ponad 130 osób delegowanych przez okręgi partii z całego kraju i zagranicy poprzedzone było wieloma tygodniami pracy nad zmianami programowymi poszczególnych kół tematycznych partii. 

W deklaracji znalazły się nowe działy. 

Ambitne postulaty klimatyczne i środowiskowe, jak całkowita neutralność węglowa do 2050 roku, oparcie energetyki w całości na Odnawialnych Źródłach Energii w miksie z energią atomową, wyeliminowanie smogu i tworzenie nowych parków narodowych, ograniczenie przywilejów łowieckich i wsparcie transformacji rolnictwa na neutralne środowiskowo znalazły się w dziale „Zielona Transformacja dla przyszłości”. W nim również znajdziecie cele związane z adaptacją do ekstremalnych zjawisk pogodowych i zrównoważoną mobilnością.

Nowy dział „Technologia dla społeczeństwa, nie dla korporacji” zawiera postulaty ważne dla pracowników firm platformowych i wszystkich pracowników najemnych – wprowadzają one nadzór nad algorytmami sztucznej inteligencji, które decydują o tym jak długo i za ile pracujemy i czy zostaniemy zwolnieni lub zatrudnieni. Kontrola nad algorytmami zarządzającymi pracą, konieczność zapewnienia tzw. prawa do odłączenia czy ograniczenie cyfrowego nadzoru czy konieczność wprowadzenia umów o pracę dla osób pracujących na rzecz platform cyfrowych to najważniejsze postulaty. 

Dział „Państwo w służbie społeczeństwu”, który traktuje m.in. o społecznej odpowiedzialności służb oraz celach w zakresie narkopolityki. 

Ważne zmiany wprowadzono także w dziale „Państwo po stronie pracujących”. Ułatwienie zrzeszania się w związkach zawodowych, kary dla utrudniających działalność związkową, możliwość rocznego urlopu po przepracowaniu 20 lat dla wszystkich zatrudnionych, realizujący konstytucyjne prawa postulat gwarancji zatrudnienia oraz postulat jawności płac uzyskały poparcie delegatek i delegatów.

Podobnie jak postulaty zablokowania ekspansji dużych funduszy mieszkaniowych, wprowadzenia progresywnego podatku od wartości drugiej i każdej kolejnej nieruchomości, czy konieczności przekazywania przez deweloperów części budowanych mieszkań do zasobu komunalnego.

Ważne cele dotyczące zapewnienia finansowania na właściwym poziomie dla ochrony zdrowia w tym zdrowia psychicznego znalazły się w dziale „Zdrowie ponad zyski”.

Rozszerzono również postulaty równościowe m.in. o możliwość formalnej deklaracji płci również dla osób niebinarnych oraz zakaz terapii konwersyjnych. Również w całym statucie partii wprowadzono osobatywy obok binarnych form płciowych, jak np. członek i członkini – osoba członkowska.

Ważne zmiany wprowadzone zostały również w dziale „Edukacja i kultura, które łączą”. Znalazł się tam m.in. postulat zapewnienia nakładów na edukację w wysokości 6 proc. PKB, powiązania pensji nauczycielek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz powstrzymania prywatyzacji szkół.