Regionalny wilamowski!

Partia Razem postuluje nadanie językowi wilamowskiemu statusu języka regionalnego. Język wilamowski – Wymysiöeryś – jest językiem germańskim używanym przez osoby pochodzące od XIII – wiecznych holenderskich, niemieckich i szkockich osadników. Do połowy XX w. był powszechnie używany w Wilamowicach k. Bielska-Białej. To cenne świadectwo historycznej i współczesnej wielokulturowości regionu, zaś miasto Wilamowice stanowi wyjątkową w Polsce społeczność mikrojęzykową.

Nadanie językowi wilamowskiemu statusu języka regionalnego pozwoli ocalić go od zapomnienia i zapobiegnie jego wymieraniu. Jednocześnie spowoduje, że działający od 1945 roku zakaz posługiwania się nim zostanie zniesiony.

Podzielamy opinię językoznawców w sprawie statusu języka wilamowskiego, zgodnie z którą decydujące znaczenie w tym wypadku powinno mieć kryterium pozajęzykowe, a więc przede wszystkim wola jego użytkowników. Wilamowianie chcą mieć swój język. Chcą lekcji swojego języka w szkołach, chcą książek napisanych w swoim języku, chcą poczucia godności, które wynika z respektowania ich mowy. Uznanie języka wilamowskiego za język regionalny należy się mieszkańcom Wilamowic. Razem z Wilamowianami chcemy się tego domagać, bo Polska to ich kraj.

Zdjęcie: Silar.
Plakat z odmianą słowa kochać po wilamowsku na Marszu Równości w Bielsku-Białej (2021)