Przywrócimy praworządność

We wtorek, 7 grudnia 2021 r. w imieniu Razem Magdalena Biejat i Joanna Kotkowska-Pyzel podpisały projekt Iustitii jako podstawę przywrócenia w Polsce praworządności. Oprócz nas podpisało projekt 9 organizacji politycznych i 8 organizacji pozarządowych. Podpisana treść brzmi:

„My, przedstawiciele niżej podpisanych sił politycznych, niniejszym wyrażamy poparcie dla kierunków zmian prawnych przywracających w Polsce praworządność, zaproponowanych przez organizacje pozarządowe w Porozumieniu dla Praworządności. Deklarujemy, że w toku dalszych prac koncepcyjnych i legislacyjnych ugrupowania będą zgłaszać szczegółowe rozwiązania, mieszczące się w ramach tych kierunków. Jednocześnie wspólnie uznajemy przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” projekt ustawy regulujący to zagadnienie za podstawę do dalszych prac legislacyjnych, których formułę wypracujemy wspólnie ze stroną społeczną”.

Porozumienie popiera 10 ugrupowań politycznych:

 • Inicjatywa Polska,
 • Lewica,
 • Nowoczesna,
 • Partia Zieloni,
 • Platforma Obywatelska,
 • PPS,
 • PSL,
 • Polska 2050  (Ruch Szymona Hołowni),
 • Partia Razem
 • i Unia Europejskich Demokratów.

Porozumienie popiera też osiem organizacji społecznych:

 • Akcja Demokracja,
 • KOD,
 • Obywatele RP,
 • Ogólnopolski Strajk Kobiet,
 • Wolne Sądy,
 • Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris,
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • i Kongres Świeckości.

Zdjęcia: Artur Jaskulski