„Przyjazna szkoła to bezpieczny dom” – przekonuje Lewica i przedstawia kompleksowy pakiet zmian, które powinny dokonać się w polskiej szkole. Dziś na konferencji prasowej w Zielonej Górze o inicjatywie mówili działacze partii Razem.

Od 1981 roku zamknięto blisko 4 tysiące km tras kolejowych, a oferta transportu autobusowego zmniejszyła się o ponad 50%. Ci, którzy najbardziej cierpią na tej sytuacji jest młodzież z terenów wiejskich i podmiejskich – mówił członek Młodych Razem, Hubert Fidali na dzisiejszej konferencji prasowej pod Rektoratem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykluczenie komunikacyjne to jeden z problemów, z jakimi borykają się polscy uczniowie.

„Przyjazna szkoła” to zaproponowany przez Lewicę pakiet zmian, które powinny dokonać się w polskiej edukacji. Według działaczy realizacja tych pomysłów raz na zawsze zmieni polską szkołę.

Koalicyjny klub Lewicy, w skład którego wchodzi partia Razem, w swoich propozycjach stawia na równość, nowoczesność i bezpieczeństwo. Uczniowie powinni mieć dostęp do bezpłatnego, ciepłego posiłku i psychologa, a nauczyciele godnie wynagradzani za swoją pracę. - Nie może być tak, że człowiek najpierw robi wykształcenie wyższe, potem kurs pedagogiczny, żeby zarabiać jako nauczyciel trochę powyżej pensji minimalnej – mówił Hubert Fidali. W propozycji Lewicy znalazł się postulat o wzroście pensji nauczyciela i powiązaniu jej ze średnią krajową.

Polska szkoła nie jest niestety przyjazna osobom LGBT. Zatrważające dane przedstawiła Julia Pencakowska z Instytutu Równości: – Połowa osób uczniowskich nie ma dostępu do psychologa, ponieważ nie jest on zatrudniony w szkole. Według danych zebranych przez Ranking Szkół Przyjaznych LGBT+ ok 30% osób uczniowskich nie czuje się bezpiecznie w szkole. To blisko pół miliona dzieci i młodzieży. Aż 74% nastolatków nieheteronormatywnych ma myśli samobójcze, 200 z tych osób próbuje odebrać sobie życie, a 25 je traci.

Głos działaczy Lewicy i Instytutu Równości nie jest odosobniony. Konwencję Lewicy „Bezpieczna Szkoła”, która odbyła się pod koniec sierpnia w Ślesinie, wsparł swoją obecnością Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

O koniecznych do podjęcia w polskiej szkole działaniach mówił na dzisiejszej konferencji działacz Razem, Łukasz Dudzic: – Przyjazna szkoła to szkoła z edukacją odpowiadającą wyzwaniom obecnego świata. To nauko o klimacie i ekologii, edukacja cyfrowa, a także ekonomiczna i pracownicza. Przyjazna szkoła lewicy to wolna szkoła. Wolna od indoktrynacji prowadzonej na lekcjach religii i za pomocą podręcznik do HiT profesora Roszkowskiego. To wolna szkoła od władzy kuratorów takich jak Beata Nowak z małopolski – kontynuuje Dudzic.

Konferencja prasowa lokalnych działaczy to część ogólnokrajowej akcji koalicyjnego klubu Lewicy mająca na celu zaprezentowanie propozycji programowych w dziedzinie edukacji