Stanowisko ws. niesprawiedliwego traktowania opiekunek i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2013 roku oraz z października 2014 roku jednoznacznie zakwestionowały możliwość różnicowania opiekunek i opiekunów ze względu na wiek wejścia ich podopiecznych w niepełnosprawność. Trybunał stwierdził, że dotychczasowe regulacje są sprzeczne z zasadą równości wobec prawa i nakazał przywrócenie zasady równego traktowania z poszanowaniem praw słusznie nabytych.Opieka nad osobą z niepełnosprawnością jest ciężką, niekiedy całodobową pracą, uniemożliwiającą podjęcie zatrudnienia, co w wielu wypadkach prowadzi do popadnięcia w ubóstwo.

Niestety, wciąż obowiązują przepisy stworzone przez koalicyjny rząd PO-PSL, które zróżnicowały wysokość przysługującego świadczenia. Opiekunka i opiekun dziecka lub osoby dorosłej, która weszła w niepełnosprawność w dzieciństwie otrzymuje 1300 zł, podczas gdy pozostałe osoby – sprawujące opiekę nad osobami dorosłymi, które weszły w niepełnosprawność po osiągnięciu pełnoletności, zostały z możliwością otrzymania jedynie 520 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 520 zł zasiłku dla opiekunki lub opiekuna. Świadczenie tej wysokości często nie pozwala przeżyć, nie mówiąc o opłaceniu kosztownej rehabilitacji czy zakupie leków.

Przed wyborami w 2015 roku, gdy opiekunki i opiekunowie protestowali w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość ustami obecnego prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło obiecało im pomoc. Obecnie rząd PiS nie tylko nie proponuje już żadnych zmian ustawowych umożliwiających realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale nie zapowiada choćby rozpoczęcia procesu negocjacji.

Razem za skandaliczny uznaje fakt, że rządzące ugrupowanie, które tak intensywnie wspierało opiekunki i opiekunów w czasie protestów oraz samo skierowało ustawę o świadczeniach rodzinnych do Trybunału, obecnie milczy i nie podejmuje działań w tej sprawie.

Razem apeluje do rządu o zastosowanie się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i zrealizowanie składanych obietnic. Żądamy zakończenia tej bezwzględnej polityki i wzięcia odpowiedzialności za poprawę sytuacji opiekunek i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich podopiecznych.