W związku z przejęciem władzy w Afganistanie przez reżim talibów i klęską amerykańskiej i NATO-wskiej polityki w tym państwie, a także w obliczu zbliżającego się kryzysu humanitarnego i uchodźczego apelujemy do rządu polskiego o przyjęcie każdej osoby z Afganistanu, która będzie szukała u nas pomocy. Jako kraj, który brał udział w inwazji na Afganistan i jego okupacji, nie mamy moralnego prawa odmówić pomocy żadnej uciekającej stamtąd osobie.

W Afganistanie konieczne jest utworzenie powietrznego mostu humanitarnego, który umożliwi ewakuację osób, które szukają ratunku.

Stany Zjednoczone pomogły stworzyć talibów, wykorzystały ich, porzuciły, wyparły, a na końcu oddały im z powrotem drzwi do władzy. Waszyngton zmarginalizował ONZ podczas interwencji wojskowej w Afganistanie, ponosi więc główną odpowiedzialność za kryzys, jednak polskie siły zbrojne również brały udział w okupacji Afganistanu, więc musimy wziąć na siebie swoją cząstkę odpowiedzialności.

W Polsce, uchodźcy i uchodźczynie z Afganistanu, jak i z innych krajów objętych konfliktami zbrojnymi, powinni móc znaleźć nowy, bezpieczny dom, a nie zasieki na granicy i niezgodną z prawem międzynarodowym odmowę złożenia wniosku o przyznanie odpowiedniego statusu na granicy.

Obecnie na polsko-białoruskiej granicy, również w wyniku działań białoruskich służb, zwiększa się ilość uchodźców szukających bezpiecznego schronienia. Uważamy za skandaliczne przetrzymywanie rodzin z dziećmi na pasie „ziemi niczyjej” przez nieoznakowanych, odmawiających zidentyfikowania się ludzi z bronią. Wzywamy by Polska zadbała o osoby szukające azylu zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, które dobrowolnie zgodziła się respektować.

Dotychczasowe podejście polskiego rządu do osób szukających ratunku jest kompromitujące, krótkowzroczne i egoistyczne. Wszystkie siły polityczne, którym zależy na poszanowaniu elementarnych praw człowieka powinny wspólnie rozpocząć wysiłki na rzecz stworzenia w Polsce długofalowej polityki migracyjnej. Tak, by zapewnić społeczną równowagę i pokojowe współżycie wszystkich mieszkańców i mieszkanek naszego kraju, co wymaga również działań na rzecz udanej integracji przyjeżdżających oraz zdecydowanej polityki przeciwko rasizmowi.

To jest ten czas, kiedy Polska ma obowiązek zachować się przyzwoicie!