100 dni ministra nauki | stanowisko

100 dni ministra nauki | stanowisko

Pierwsze sto dni rządów Jarosława Gowina jasno pokazuje, że nowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi polską naukę w złym kierunku.

Ze stanowiskiem w tej sprawie, przyjętym przez Radę Krajową, można się zapoznać tutaj.