Dołączajcie do walki o #naukaniepodległa!

Rada Krajowa Partii Razem w uchwale z 6 czerwca wyraziła pełne poparcie dla manifestu Akademickiego Komitetu Protestacyjnego Wolne Dni Akademii.

Zachęcamy wszystkie członkinie i członków Razem, a także wszystkie nasze sympatyczki i sympatyków do dołączania do trwających protestów (na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Białostockim) i rozpoczynania protestów w innych ośrodkach!

W pełni zgadzamy się z analizą konsekwencji wprowadzenia tzw. ustawy Gowina dla polskiej nauki i szerzej – polskiego społeczeństwa. Opinia ta została wyrażona m.in. w stanowisku Rady Krajowej Partii Razem w sprawie reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Tak jak AKP chcemy m.in.:

  1. zwiększenia nakładów na naukę;
  2. demokratyzacji uczelni;
  3. wycofania się z pomysłów marginalizacji mniejszych ośrodków naukowych, które prowadziłyby do pogłębiania podziału na Polskę A i B;
  4. rozwoju systemu stypendialnego, zapewniającego możliwość nauki wszystkim, niezależnie od zamożności rodziców.

Uczelnia to nie biznes, nie jest jej celem uzyskanie szybkich zysków pieniężnych. Propozycja reformy Jarosława Gowina to kontynuacja prób komercjalizacji kolejnej gałęzi usług publicznych. Jak każda tego typu próba, najbardziej godzi w interesy najsłabszych – mniej zamożnych studentów, osób spoza wielkich ośrodków akademickich, tych, którzy nie zasiadają na rektorskich stołkach. Uczelniana demokracja z prawdziwego zdarzenia, dobry system stypendiów socjalnych, poprawa warunków bytowych studentów i młodej kadry naukowej, doinwestowanie uczelni regionalnych wbrew pozorom nie dotyczą tylko grup bezpośrednio związanych z nauką – studentów, nauczycielek akademickich, pracowników technicznych i administracyjnych. Dobrze działający zdecentralizowany system szkolnictwa wyższego to niezbędny element równomiernego rozwoju całego kraju i dobrobytu całego społeczeństwa.

Dlatego zachęcamy wszystkich i wszystkie – dołączajcie do Wolnych Dni Akademii!