Razembudujemy inną Polskę

Partia Razem to równość, demokracja i troska o klimat.

To wiara w sprawne, opiekuńcze państwo. Państwo, które szanuje ludzi, ich wybory i godność. Państwo, które staje w obronie słabszych, wspiera lokalne społeczności, ruchy społeczne i związki zawodowe.

Wierzymy w zjednoczoną, solidarną i demokratyczną Europę. Chcemy być jej częścią i wspólnie decydować o naszej przyszłości.

Stabilna praca

Większość ludzi w Polsce utrzymuje się z własnej pracy. Razem konsekwentnie stoi po ich stronie.

Prawa człowieka

W Razem wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia, do ochrony przed przemocą, do własnych wyborów. Zawsze jesteśmy solidarni z tymi, którym dzieje się krzywda!

Klimat i środowisko

Katastrofa klimatyczna to największe zagrożenie, jakie stoi dzisiaj przed światem. Czas na zdecydowane, odważne działania w trosce o człowieka i przyrodę, a nie o zyski korporacji! Czas na niezależność surowcową od Rosji!

Bezpieczna rodzina

Rodzina to wspólnota, w której okazujemy sobie miłość, zaufanie i bliskość. Rodziny są różne, jednak każdej z nich powinno przysługiwać prawo do ochrony zdrowia, do edukacji, wsparcia w opiece nad dziećmi, osobami starszymi czy tymi z niepełnosprawnością. Tak rozumiemy troskę o rodzinę.

Obrazek przedstawia posłanki i działaczki Razem podczas demonstracji

Razem jesteśmy silniejsze

Dołącz do nas, jeśli chcesz poczuć siłę wspólnoty, bronić swoich praw lub walczyć o prawa dla innych.

Dołączam