Prawa człowieka

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych – Art. 30. Konstytucji RP

Prawa dziecka to prawa człowieka

W Razem wierzymy w radykalną teorię, że dzieci to ludzie. Mają prawo do wolności od przemocy - również jeśli jej sprawcami są rodzice. Mają prawo do tego, żeby wychowywać się w kochającej rodzinie. Chodzić do świeckiej szkoły, która zapewni im prawidłowy rozwój. Do ochrony zdrowia, która odpowie na ich realne potrzeby. Zrobimy wszystko, by im te prawa zapewnić.

fotografia cytowanych

Realne zagrożenia dla dzieci w Polsce to przemoc domowa, to upadająca psychiatria dziecięca. Władza PiS nie robi nic, żeby się z nimi zmierzyć

MAGDALENA BIEJAT, SENATORKA RAZEM

Żadna z nas nie będzie szła sama!

Równość płci traktujemy poważnie. Wprowadzimy jawność płac, żeby skończyć z dyskryminacją na rynku pracy. Będziemy realnie chronić kobiety przed przemocą w rodzinie i przemocą seksualną - wprowadzimy wsparcie dla osób doświadczających przemocy i będziemy sprawiedliwie karać oraz resocjalizować jej sprawców. Kobiety będą mogły decydować o tym, czy i kiedy chcą mieć dzieci - zwiększymy dostęp do antykoncepcji oraz legalnej i bezpiecznej aborcji.

40 proc.

tyle młodych kobiet deklaruje lewicowe poglądy (CBOS, 9/2021)

Małżeństwa dla wszystkich!

Miłość nie wyklucza, a wszystkie rodziny są równe. Każda para będzie miała prawo wziąć ślub i wychowywać dzieci. Skończymy z systemową dyskryminacją osób LGBT i przyzwoleniem na przemoc. Przestępstwa motywowane homofobiczną i transfobiczną nienawiścią będziemy karać tak jak zbrodnie rasistowskie czy antysemickie. Wprowadzimy też godną, przystępną i refundowaną przez państwo procedurę uzgodnienia płci dla osób transpłciowych.

Żaden człowiek nie jest nielegalny

Migracja to nie zbrodnia. Polska stanie się gościnnym krajem, który każdego przybysza traktuje z szacunkiem i daje mu szansę na normalne życie. Uchodźcy wojenni mogą liczyć na naszą solidarność i troskę - niezależnie od tego, skąd uciekają. Zadbamy o prawa pracownicze i socjalne wszystkich migrantów, dając im możliwość normalnej pracy i życia w Polsce, jeśli tego chcą.

Godne życie dla seniorów

Czas sprawić, żeby Polacy i Polki przestali myśleć o starości z lękiem. Najwyższy czas zacząć traktować seniorów i seniorki jak pełnoprawnych obywateli - zapewnić im niezbędny dostęp do ochrony zdrowia, a jeśli to konieczne, opiekę i wsparcie.

fotografia cytowanych

Nikt nie powinien żyć w lęku, że kiedy przestanie być sprawny, nie będzie miał z czego żyć. Emerytura obywatelska to rozwiązanie gwarantujące godne życie każdemu seniorowi i każdej seniorce!

MACIEJ SZLINDER, RADA KRAJOWA

DEKLARACJA PROGRAMOWA
Za równością, przeciw dyskryminacji