Karta praw reprodukcyjnych

Podstawą praw reprodukcyjnych jest uznanie podstawowego prawa wszystkich par i jednostek do decydowania swobodnie i odpowiedzialnie o liczbie i momencie sprowadzenia na świat dzieci, do pełnej informacji na temat tego, w jaki sposób można regulować swoją płodność oraz dostępu do bezpiecznych metod, mogących to zapewnić, a także prawo do utrzymania najwyższego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Prawa te implikują również prawo wszystkich do podejmowania decyzji dotyczących reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy. Uważamy, że w chwili obecnej nie są one przestrzegane; co więcej wiele wskazuje na to, że rządy Prawa i Sprawiedliwości mogą wprowadzić dalsze represje, godzące w zdrowie seksualne i godność Polek i Polaków.

**Tekst karty w PDF**