30 września 2015 roku w biurze partii Razem miało miejsce kolejne spotkanie w ramach konsultacji programu zmian w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Tym razem członkowie zespołu ds. nauki (Marek Pokropski, Maciej Radomski,  Tomasz Rawski) spotkali się z przedstawicielkami środowiska studenckiego zrzeszonymi w ramach inicjatywy Uniwersytet Zaangażowany. Rozmawialiśmy m.in. o konieczności rozbudowy zaplecza socjalnego uczelni, źle działającym systemie stypendialnym oraz roli samorządności studenckiej w procesie demokratyzacji akademii.

W poprzednich dniach spotkaliśmy się także z Obywatelami Nauki oraz Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej.