W 99 rocznicę ogłoszenia powstania Rządu Ludowego spotykamy się na wspólnej dyskusji o jego roli dla niepodległości Polski i kształtu odzyskanego państwa, a także o miejscu pamięci lewicowej tradycji niepodległościowej i sposobach jej kultywowania. W panelu zasiądą dr hab. Wojciech Browarny (prof. UWr., regionalista, polityk Razem) i dr Joanna Hytrek-Hryciuk (historyczka), a dyskusję poprowadzi Paweł Koślacz.

7 listopada 1918 roku, stronnictwa socjalistyczne, ludowe i demokratyczne jako pierwsze ogłosiły niepodległość Polski. Utworzony przez nie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej zagwarantował odrodzonemu państwu ustrój republikański, powszechne prawa obywatelskie i podstawowe zasady sprawiedliwości społecznej. Postulaty Tymczasowego Rządu Ludowego obejmowały również daleko idące reformy gospodarcze, których ostatecznie przez całe dwudziestolecie międzywojenne nie udało się przeprowadzić.

https://www.facebook.com/razem.wroclaw/videos/1925298777735369/