Apelujemy do władz Piły o przeprowadzenie konsultacji dotyczących priorytetów polityki miejskiej. Jesteśmy przekonani, że zapytani o zdanie, mieszkańcy i mieszkanki miasta mieliby priorytety różniące się od tych przyjętych przez obecne władze miasta. Razem przeprowadziło na ulicach Piły własną ankietę.

Mieszkanki i mieszkańców miasta pytaliśmy między innymi o ich ocenę sytuacji na rynku pracy, mieszkalnictwo, służbę zdrowia i transport w Pile. Zadaliśmy również pytania o sprawy bieżące, żywo dyskutowane w mediach lokalnych, takie jak kwestia uczynienia z Piły miasta na prawach powiatu. W ciągu kilku godzin nasze ankiety wypełniły w całości 34 osoby, często dzieląc się dodatkowymi uwagami i opiniami na temat naszego miasta. Zdajemy sobie sprawę, że ankieta przeprowadzona na tak niewielkiej próbie nie odzwierciedla w stu procentach przekonań mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Dała nam jednak pewien obraz tego, co pilanie i pilanki uznają za priorytety – z pewnością weźmiemy to pod uwagę, planując nasze działania i szykując program na wybory samorządowe.

Sytuacja na rynku pracy w Pile oceniana była dość dobrze: ankietowani nie narzekali na brak ofert, ale wiele osób zwracało uwagę, że oferowane wynagrodzenia są dość niskie, a już pracujący mają niewielkie możliwości rozwoju.

Prawie ¾ ankietowanych chciałoby, aby miasto prowadziło bardziej aktywną politykę mieszkaniową, w tym budowę mieszkań na wynajem. Obecnie problemem są głównie wysokie ceny, zarówno najmu, jak i zakupu mieszkania na własność. Komunikacja miejska oceniana była dobrze i bardzo dobrze. Poprawy, według 60% ankietowanych, wymaga częstotliwość kursów na niektórych liniach. Kierowcy zwracali uwagę na niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych, a rowerzyści chcieliby budowy kolejnych dróg dla rowerów, choć obecny stan infrastruktury oceniają dobrze.

W sprawach takich, jak ocena nowej rejonizacji szkół czy funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, opinie były podzielone. Postulat wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej podzielił ankietowanych niemal dokładnie na pół. Większość ankietowanych nie chciałaby budowy kolejnego basenu, za to finansowanie procedury in vitro cieszy się poparciem ponad 70% pytanych. Opinie na temat Pilskiego Budżetu Obywatelskiego były podzielone, ale uwagę zwrócił fakt, że 1/3 pytanych nie miała zdania na ten temat bądź w ogóle nie wiedziała o istnieniu takiego budżetu.

Dwie kwestie zyskały natomiast pełne poparcie: otwarcie kolejnego żłobka oraz przedszkoli (odpowiednio, 34 i 33 za). Biorąc pod uwagę zróżnicowany przekrój osób biorących udział w ankiecie, wskazuje to, że sprawa opieki nad najmłodszymi jest dla pilanek i pilan bardzo istotna.

Wyciągnięte wnioski zamierzamy przekształcić w działanie.

https://www.facebook.com/razempila/photos/a.1631969170423925.1073741828.1631934260427416/1984189935201845/?type=3