Z okazji 125-tej rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej miało miejsce spotkanie poświęcone historii i dziedzictwu tej jednej z najbardziej zasłużonych polskich partii politycznych.

  • Czym była PPS?
  • Jaki był jej program?
  • Jakie wnioski możemy współcześnie wyciągnąć z jej sukcesów oraz porażek?

Spotkanie w formie otwartej dyskusji poprzedził krótki film przedstawiający historię PPS, jej założenia oraz głównych działaczy. Rozmowę z Szymonem Majewskim (historykiem, znawcą dziejów lewicy) poprowadził Marcin Gulczyński (członek Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego).