Razem z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet zapytało Prezydenta Miasta Piły oraz radnych Rady Miasta o plany i działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w publicznych żłobkach. Liczymy na poważne podejście do tematu. Wiemy, że pilanom i pilankom zależy na ułatwieniu dostępu do opieki nad najmłodszymi – i będziemy o to walczyć.

Według danych GUS, w 2016 roku w Pile zamieszkiwało 1935 dzieci w wieku 1-3 lat. Miejsc w jedynym publicznym żłobku jest 108. Uważamy, że opieka żłobkowa powinna być dostępna dla każdego i każdej. Niestety, w tej chwili jest przywilejem nielicznych i nie widać działań, które mogłyby tę sytuację zmienić.

Treść naszego listu do władz Piły:

Szanowni Państwo,

rozmowy z mieszkankami i mieszkańcami Piły, zwróciły naszą uwagę na istotny problem zdecydowanie zbyt małej liczby miejsc w publicznych żłobkach – a właściwie jedynym żłobku. Według najnowszych dostępnych danych z Bazy Danych Lokalnych GUS, w 2016 roku w Pile zamieszkiwało 1935 dzieci w wieku 1-3 lat, czyli podlegających opiece żłobkowej. Tymczasem w pilskim żłobku jest jedynie 108 miejsc. Łatwo obliczyć, że na jedno miejsce w żłobku przypada niemal osiemnaścioro dzieci. Placówki niepubliczne tylko w niewielkim stopniu poprawiają trudną sytuację rodziców najmłodszych pilan i pilanek. Według wytycznych Rady Europejskiej z Barcelony, co najmniej 33% dzieci w wieku 1-3 lat powinno być objętych opieką żłobkową w publicznych placówkach. W Pile w tej chwili jest to około 6%.

Liczne badania wskazują, że małym i średnim miastom – do których zalicza się również Piła – grożą takie zjawiska jak odpływ młodych ludzi, prowadzące w dłuższej perspektywie do zapaści. Piła nie może konkurować z dużymi metropoliami pod względem różnorodności ofert pracy wymagających nietypowych kwalifikacji czy oferty kulturalnej. Uważamy, że tym bardziej niezbędne są inwestycje w podniesienie jakości codziennego życia. Rozwój sieci żłobków oraz innych usług publicznych są najlepszymi przykładami takich działań.

Niestety, analiza budżetu miasta na lata 2017 i 2018 pokazuje, że ilość środków przeznaczonych na żłobek pozwala wyłącznie na jego bieżące funkcjonowanie. W „Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035” słowo „żłobki” pojawia się raz – jako część punktu o „mocnych stronach” miasta. Biorąc pod uwagę niewystarczającą liczbę miejsc w istniejącym żłobku oraz nieuwzględnienie budowy kolejnych w planach rozwoju miasta, uznajemy to za ocenę mocno na wyrost.

W związku z powyższym, chcemy zadać następujące pytania: 1) Czy Rada Miasta Piły zamierza podjąć w najbliższym czasie działania zmierzające do zwiększenia dostępności opieki żłobkowej na terenie miasta? 2) Czy istnieje długofalowy plan rozwoju sieci żłobków w Pile, dążący do realizacji celu objęcia 33% dzieci opieką żłobkową? 3) Czy miasto ubiegało się o udział w programie Maluch Plus, lub zamierza wziąć udział w kolejnych jego edycjach?

https://www.facebook.com/razempila/photos/a.1631969170423925.1073741828.1631934260427416/1987780724842766/?type=3