Poniższą petycję złożyliśmy m.in. do prezydentów miast: Częstochowa, Wejherowo, Gdynia, Toruń, Olsztyn, Szczecin i Bielsko-Biała. Wyślij podobną petycję do swoich władz lokalnych!

https://www.youtube.com/watch?v=wnNrioxahtQ

Zwracamy się z prośbą o wydanie zarządzenia o odstąpieniu od używania materiałów pirotechnicznych powodujących hałas do władz miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto podczas imprez miejskich i sportowych odbywających się na terenie miasta. Postulujemy rozszerzenie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych także na dni 31 grudnia i 1 stycznia.

Dla mieszkańców taki pokaz to kilka minut rozrywki, bez której mogą się obejść –natomiast dla zwierząt to ogromny stres i zagrożenie, na które narażamy je zupełnie niepotrzebnie. Fajerwerki to rozrywka głośna, zagrażająca zdrowiu i życiu zwierząt – zarówno tych domowych, posiadających właścicieli, jak i tych bezdomnych, przebywających w Schronisku dla Zwierząt. Kilka minut takiego bardzo nieprzyjemnego doświadczenia jest dla zwierząt niewyobrażalnym stresem. Na dźwięk petard i fajerwerków mnóstwo psów i kotów wpada w histerię. Chowają się w najdalszych katach mieszkania, piszczą, skomlą i trzęsą się ze strachu, zupełnie nie rozumiejąc kanonady przeraźliwych wystrzałów. Wiele zwierząt w panice ucieka i gubi drogę powrotną do domu, a ogromna część umiera na zawał.

Cierpią też zwierzęta gospodarskie i te dziko żyjące w mieście – w parkach i lasach. Niejednokrotnie zdezorientowane i ogłuszone ptaki giną w zderzeniu z budynkami i drzewami.

Głośne wybuchy fajerwerków często wywołują u ludzi stany lękowe, niepokój i strach.

Coraz więcej państw a także wiele polskich miast odchodzi od tego rodzaju rozrywki na rzecz np. nie mniej widowiskowych laserowych pokazów światła czy fajerwerków bezhukowych. We Włoszech w ponad 800 miastach i gminach funkcjonuje zakaz fajerwerków w Sylwestra! W Toruniu za złamanie antyfajerwerkowych przepisów grozi areszt i zarzut maltretowania zwierząt. We Wrocławiu fajerwerki zastąpiono widowiskiem laserowym, a w Poznaniu zamiast sztucznych ogni odbywa się tzw. mapping, czyli widowisko wizualne wyświetlane na fasadach kamienic.

Coraz większą popularnością od kilku lat cieszą się akcje „Nie strzelam w Sylwetsra”, organizowanie przez pozarządowe organizacje pro-zwierzęce – coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z bezsensownego zadawania cierpienia zwierzętom i rezygnuje z tej szkodliwej tradycji. Należy pamiętać, że obowiązująca Ustawa o ochronie zwierząt penalizuje złośliwe straszenie i drażnienie zwierząt.

Dodać należy, że wybuchy fajerwerków uwalniają do środowiska wiele toksycznych substancji. Wytworzony przez nie dym oraz szkodliwe pyły, długo utrzymując się nad miastami, współtworzą smog i stanowią zagrożenie m.in. dla osób cierpiących na astmę. Fajerwerki zawierają m.in. szkodliwe chlorany i azotany baru, negatywnie wpływają na drogi oddechowe i mogą nasilić objawy astmy.

Wybuchy fajerwerków i petard mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu, gdyż wywołany przez nie hałas znacznie przekracza normy ujęte w przepisach jako najwyższe dopuszczalne natężenie dźwięków mierzone w decybelach.

Ze względu na interes publiczny, prosimy o odstąpienie od używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta. Jesteśmy przekonane i przekonani, że naszą prośbę podziela spora część mieszkańców i mieszkanek naszego pięknego miasta.