Bożena Pawłowicz, która pełniła funkcję Sekretarza Urząd Gminy i Miasta Lubomierz , zwolniła się za porozumieniem stron po 9 latach pracy. Otrzymała przy tym odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 48 930 zł brutto. Następnie została ponownie zatrudniona... jako Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz i to po zaledwie czterech dniach! Trudno uwierzyć, że wakat na podobnym stanowisku pojawił się zaledwie kilka dni po jej odejściu, przez przypadek.

Odprawy są przyznawane w celu rekompensaty za brak możliwości zarobkowania przez czas szukania nowej pracy. Na przywilej odpraw, a nawet zasiłków dla szukających pracy może w Polsce liczyć niewiele osób. W przypadku pani Pawłowicz taka okoliczność nie nastąpiła. Nie wiadomo więc, co właściwie przyznana odprawa miałaby rekompensować.

https://www.facebook.com/razem.oki/photos/a.244232149253017.1073741828.241354812874084/572472076429021/?type=3