Złożyliśmy w olsztyńskim ratuszu wniosek o nazwanie imieniem Wandy i Joanny Pieniężnej nowo odnowionych plant, okalających Stare Miasto od wschodniej strony. Chcielibyśmy by nasze miasto odpowiednio doceniło krzewienie polskości i budowanie świadomości warmińskiej oraz podtrzymywanie historycznych związków z Polską nie tylko przez Seweryna Pieniężnego (młodszego) – obecnego patrona – ale również przez jego matkę Joannę Pieniężną i żonę Wandę Pieniężną z Dembińskich.

Pojedyńczy, męski patronat utrwala w świadomości następnych pokoleń wiodącą rolę mężczyzn w tym procesie, co nie jest zgodne z faktami. Zarazem Wanda jak i Joanna Pieniężne były zaangażowane w prowadzenie gazety olsztyńskiej i działania mające na celu podtrzymanie związków Warmii z ojczyzną. Obydwie działały w komitecie plebiscytowym w 1920 r. Joanna Pieniężna była radną Olsztyna, zakładała Towarzystwo Kobiet Polskich – pierwszą feministyczną, kobiecą organizację w Olsztynie. Była też więziona za wydawania polskojęzycznej gazety. Natomiast Wanda Pieniężna trafiła do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego.

W Olsztynie znajduje się tylko 25 ulic (!), których patronkami są kobiety, 4,4% wszystkich ulic – i to zakładając, że żeńskimi patronami są także postacie z bajek lub mitologii. Taka liczba to jawna dyskryminacja kobiet w nazewnictwie ulic w naszym mieście.

Przypominamy, że rok 2018 w drodze uchwały Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rokiem Praw Kobiet (M.P. 2017 poz. 609). Taka decyzja byłaby idealną inauguracją obchodów w naszym mieście.

https://www.facebook.com/razemwarminskomazurskie/posts/1513954298701616