Benoît Hamon, lider francuskiej lewicy i niedawny kandydat w wyborach prezydenckich, wziął dziś udział w zbiórce podpisów pod projektem ustawy Pracujmy Krócej. Hamon wsparł nasz projekt, zmierzający do skrócenia tygodniowego czasu pracy do 35 godzin.

Na wspólnej konferencji prasowej z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk z zarządu krajowego Partii Razem, Hamon przypomniał, że we Francji 35-godzinny tydzień pracy wprowadzono już 18 lat temu.  Francuskie społeczeństwo jest dziś zdrowsze i bardziej wypoczęte, odnotowano wzrost wydajności pracy i spadek bezrobocia - to tylko niektóre z plusów skrócenia czasu pracy.

- Chcemy, żeby Polki i Polacy pracowali tak, jak ich koledzy z krajów Europy Zachodniej. Czas skończyć z pracą od świtu do zmierzchu, z traktowaniem pracowników jak maszyn, które można wyeksploatować i wyrzucić. Partia Razem chce wprowadzenia 7-godzinnego dnia pracy - mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Razem i Generation.s podpisały Deklarację Warszawską, w której opowiadają się za wprowadzeniem minimalnej płacy europejskiej. Nasze partie sprzeciwiają się podwójnym standardom i wyzyskowi ludzi emigrujących za pracą do Europy Zachodniej.

-  Łączymy siły, żeby walczyć o prawa pracownic i pracowników z całej Europy. Otwarte granice w UE nie wystarczą.  Oprócz wspólnego rynku, potrzebujemy europejskiego prawa zapewniającego równą płacę za tę samą pracę, zabezpieczenie społeczne oraz godne i bezpieczne warunki pracy  - dodał Benoît Hamon.

Całą konferencję możesz zobaczyć tutaj:

https://youtu.be/wxTo-Lm2_-w

Żeby zapoznać się z pełnym brzmieniem deklaracji, kliknij Deklaracja Warszawska.