6 lutego 2019 roku w Gdańsku pod pomnikiem ks. Jankowskiego odbyła się konferencja części organizacji zbierających podpisy na rzecz inicjatywy ustawodawczej Projekt Świeckie Państwo​. Wzięli w niej udział przedstawicielki i przedstawiciele Partii Razem, Kongres Świeckości i Świecka szkoła​, Feministyczna Brygada Rewolucyjna FeBRa​ i Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom

- W sytuacji, w której rząd nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycielek i pielęgniarek, a szerokim strumieniem płyną one do kościelnych dostojników najwyższy czas na budżetową rewolucję. Inicjatywa ustawodawcza „Świeckie Państwo” to zmiany w przekazywaniu pieniędzy Kościołowi i kontrolowaniu jego finansów, ale też likwidacja Funduszu Kościelnego i odebranie przywilejów obrotu nieruchomościami kościołom i związkom wyznaniowym — mówiła Anna Górska z Partii Razem. — Dzisiaj nie ma możliwości ustalenia całości dotacji, które państwo przekazuje na Kościół, ponieważ nie jest prowadzona żadna, centralna ewidencja. Ta ustawa ma to zmienić.

Opodatkowanie kościoła

Konferencja miała miejsce przed pomnikiem ks. Jankowskiego

Ustawa zakłada też wprowadzenie rejestrów skarbowych i opodatkowania dochodów przeznaczanych np. na „inwestycje kościelne”. Jedną z takich inwestycji jest np. wybudowanie wieżowca w centrum Warszawy. Ważną zmianą jest też wprowadzenie zasady, że dotacje dla kościołów i związków wyznaniowych będą jawne i kontrolowane demokratycznie, a nie uznaniowe. Sprzedaż nieruchomości odbywała się będzie na zasadach obowiązujących wszystkie podmioty i osoby fizyczne. Zlikwidowany będzie też bezprecedensowy w skali unijnej przywilej nabywania przez osoby duchowne ziemi rolnej.

Jedną z najważniejszych zmian, jakie chcemy wprowadzić jest też likwidacja Fundusz Kościelnego, z którego w tej chwili, na zasadach przywileju, państwo opłaca ubezpieczenia społeczne osób duchownych.

- Ten projekt ustawy jest na korzyść, nas wszystkich, czyli wszystkich podatników. Jest bowiem kwestia kontroli nad wydawaniem naszych pieniędzy i uregulowanie tego leży w interesie ogółu — zwracała uwagę Beata Opas ze Stowarzyszenia FEBRA.

Piotr Pawłowski z Inicjatywy Świecka Szkoła podkreślał, jak cenne jest to, że w sprawie stworzenia projektu tej Ustawy udało się zjednoczyć aż 40 ogólnopolskich i lokalnych organizacji. — Jestem przekonany, że zbierzemy nie sto tysięcy, ale dużo więcej podpisów, bo obserwujemy, że jest sprzyjająca ku temu atmosfera. Ludzie w końcu otwierają oczy i chcą przejrzystości - mówił. Nasza ustawa wprowadza zasady, które są standardem w Zachodniej Europie, do jakich powinniśmy dążyć. Będziemy się domagali od wszystkich sił politycznych, aby określiły swój stosunek do naszej inicjatywy. Politycy muszą mieć jasne stanowisko: czy jesteś za jawnością, przejrzystością i kontrolą wydatkowania publicznych finansów, cz nie.

Gdzie, co, jak?

Wszystkie informacje o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej “Świeckie Państwo” znajdują się na stronie Kongresu Świeckości pod adresem https://kongresswieckosci.pl/

Natomiast na stronie www.ileplacimy.partiarazem.pl znajduje się licznik szacowanych darowizn dla Kościoła od czasu podpisania konkordatu.

Podpisy pod projektem ustawy zbierane będą w całej Polsce, również w Trójmieście pojawią się na ulicach wolontariusze, którzy będą zachęcać do poparcia tej inicjatywy.

W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania podpisów w celu rejestracji komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (te podpisy również wchodzą później do puli potrzebnych 100 tys.). Wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć sprawę zapraszamy na stronę www.facebook.com/pg/swieckiepanstwo/ oraz do grupy lokalnej https://www.facebook.com/groups/kongresswieckoscitrojmiasto/ gdzie można znaleźć karty podpisów. Zbieramy do 14 lutego i podpisy wysyłamy do Warszawy. Wypełnione karty (lub przyjść podpisać się) można przynieść do jednego z biur Partii Razem, najbliższe dyżury:

Gdynia (Śląska 53 pok. B205), sobota 9.02, godz. 12-14 Gdańsk, (Grunwaldzka 76/78, lokal 217 (II piętro), wtorek 12.02, godz. 18-20 Gdynia (Śląska 53 pok. B205), czwartek 14.02, 18-20

Polajkuj Razem Pomorze na fb!