W czwartek, 6 lutego, w Sejmie miała miejsce konferencja poświęcona samorządom. Udział w nij brali samorządowcy z Razem, Wiosny i SLD.

Jesteśmy i wspólnie pracujemy, żeby służyć naszym lokalnym społecznościom oraz rozwiązywać ich problemy - deklarowali uczestnicy konferencji.
- Podstawą dzisiejszej debaty było odebranie środków przez PiS, ale nie było to jedyny trendy dyskusji - mówi Michał Kucharski z Razem. - To, co szczególnie zwróciło moją uwagę to podkreślenie, że samorządowcy lewicy muszą głęboko przemyśleć ewentualne podwyżki cen usług i oszczędności. Musimy jako lewica dbać o naszych mieszkańców a nie drenować ich kieszenie podwyższając ceny biletów czy co gorsza tnąc wydatki na oświatę, kulturę, czy zdrowie. A to robią już samorządy rządzone przez PO. samorządowcy powinni szukać oszczędności w wielkich betonowych inwestycjach (po co kolejne muzeum) i w kieszeniach prezesów licznych miejskich spółek. Słowa Biedronia zrobiły też wrażenie gdy mówił o wrażliwości społecznej, mieszkalnictwie i zakończył stwierdzeniem "Do roboty!". Ja sam przyjechałem na konferencję bo wiem, że brak środków to jedno, ale ważne jest by zmienić sposób myślenia o gminach i miastach jako firmach, zatrzymać i odwrócić proces prywatyzacji usług sobotę tworzenia miejskich spółek, które poza wyższymi pensjami nic dobrego do zarządzania miejskim majątkiem nie wnoszą. I zawalczyć o politykę mieszkaniową. Pojawiło się też, że jako samorządowcy pierwsi stoimy przed wyzwaniami współczesnego świata z katastrofą klimatyczną na czele. O tym też mówił Biedroń.

Podczas konferencji klub Lewicy podpisał z samorządowcami deklarację na rzecz współpracy.

My, samorządowcy i samorządowczynie od wielu lat obserwujemy zwiększającą się liczbę zadań samorządu terytorialnego, za którymi nie podążają dodatkowe środki finansowe. Konstytucja RP w artykule 167 stanowi: „Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań”. W trosce o rozwój naszych wspólnot lokalnych i właściwe wykonywanie powierzonych zadań, oczekujemy zwiększenia poziomu ich finansowania. Fundamentem właściwej współpracy rządu i samorządu terytorialnego powinien być nie tylko właściwy podział zadań, ale również środków. Dlatego deklarujemy współpracę z Klubem Parlamentarnym Lewicy w tworzeniu rozwiązań w kierunku:

1. Zwiększenia udziału jednostek samorządu terytorialnego w przychodach z podatku CIT i PIT.
2. Ustanowieniu udziału jednostek samorządu terytorialnego w przychodach z podatku VAT.
3. Ustalenia zasady ścisłego powiązania zadań samorządu terytorialnego z finansowaniem z budżetu państwa.

Gminy, powiaty i województwa stanowią krwiobieg państwa, a ich prawidłowe funkcjonowanie to gwarancja zrównoważonego rozwoju państwa i bezpieczeństwa nas wszystkich.

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy