Najważniejszym wyzwaniem dzisiaj jest przyszłość naszego kraju. Przyszłość Polski, przyszłość Polek i Polaków i poczucie ich bezpieczeństwa, stabilności tego państwa. Poczucie, że władza sięga ponad interesy partyjne czy polityczne i łączy nasz wszystkich i ma też plan działania.

Jasny i klarowny plan działania. Dlatego, drodzy państwo, postanowiłem, także w tej kwestii, że dzisiaj ta kampania nie jest kampanią Biedronia2020. To nie są już tylko i wyłącznie wybory prezydenckie. To jest kampania na rzecz Polski. Polski 2020. Dlatego w ten symboliczny sposób odkładam mój znaczek „Biedroń2020” i zakładam nowy znaczek. Polska 2020 tak żeby zaapelować do wszystkich sił politycznych, żebyśmy nie tylko nie wykorzystywali w tej kampanii do celów politycznych tej sytuacji, ale przede wszystkim abyśmy razem szukali, ponad podziałami partyjnymi i politycznymi, rozwiązań. Dlatego apelowałem o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego uczestniczyłem wczoraj w tej radzie. Jak państwo słyszeliście z rożnych stron, w sposób merytoryczny ta RBN przebiegała. O to też apeluję.

Musimy stworzyć przede wszystkim takie poczucie, że nikt nie jest sam. Że każdy i każda jest w naszym państwie zaopiekowana i zaopiekowany. Że wszyscy Polacy i wszystkie Polki maja poczucie, że państwo ma kontrolę nad sytuacją i nikt nie pozostaje z tyłu. Drodzy państwo, to Pakiet Antykryzysowy #Polska2020, który chciałbym przedstawić.

Pracownicy

https://www.youtube.com/watch?v=vn4QebtcxZc

Pierwszym filarem tego pakietu są kwestie dotyczące pracowników i pracownic. Chodzi o uregulowanie trzech podstawowych kwestii. Pierwsza dotyczy wynagrodzeń na chorobowym płatnych w stu procentach. Te wynagrodzenia muszą być płatne w stu procentach, żeby nikt nie stawał przed wyborem – zarabiać pieniądze, czy iść na chorobowe? Dostać pensję, czy iść się przebadać pod kątem nosicielstwa koronowirusa. Drugą rzeczą ważną w tym kontekście jest L4 na trzy dni na podstawie oświadczenia pracownika. To właśnie ważne ze względu na to, żeby pracownicy nie stawali przed wyborami – mam iść do pracy, czy zostać w domu i skorzystać ze zwolnienia? Dla naszego bezpieczeństwa musimy wprowadzić to rozwiązanie. Trzecia rzecz. Rozszerzenie praw pracowniczych na umowy zlecenia. Chodzi o to, że dzisiaj wiele osób jest „zatrudnionych” na jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystkie te osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych powinny zostać objęte osłoną kodeksową.

Pracownicy ochrony zdrowia

https://www.youtube.com/watch?v=ghM2YPy0HWI

Drugim filarem, który chciałbym przedstawić to sytuacja lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego. To jest pierwszy front walki z koronawirusem. Pierwszy front tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Dlatego pierwsza kwestia dotyczy dodatkowych 50% stawki dla lekarzy i całego personelu medycznego leczącego pacjentów z koronawirusem za nadgodziny. Personel medyczny musi być odpowiednio motywowany do swojej pracy. Musi czuć, że państwo stoi po ich stronie i że są bezpieczni także finansowo w tych kwestiach. Druga ważna rzecz, to specjalna dotacja dla każdego szpitala, w którym wystąpiło podejrzenie koronawirusa. Szpitale są w Polsce zadłużone, większość szpitali boryka się z problemami finansowymi i nie może być tak, że szpitale, dzisiaj zresztą słyszymy o tym, że stoją przed poważnymi wyborami dotyczącymi zakupów. Borykają się z brakiem środków finansowych. To musi także być uregulowane. Trzecia rzecz to stworzenie funduszu na odszkodowania i pomoc dla personelu medycznego pracującego z pacjentami z koronawirusem. Ci wszyscy, którzy narażają swoje życie, a wiemy w innych krajach, że cenę za walkę z koronawirusem płacą często właśnie ludzie pracujący w zawodach medycznych. To pierwsza linia tego wsparcia dla nas wszystkich. Oni płacą najwyższą cenę. Te rekompensaty, specjalny fundusz odszkodowawczy, musi powstać dla takich osób.

Przedsiębiorstwa

https://www.youtube.com/watch?v=jIJz71-M9g8

Trzeci filar dotyczy przedsiębiorców. Epidemia jest zagrożeniem dla polskiej gospodarki. Nasza gospodarka jest połączona naczyniami połączonymi z innymi gospodarkami. I firmy także będą odczuwały finansowo, ale także jeśli chodzi o brak pracowników, skutki tej pandemii. Mamy trzy postulaty. Po pierwsze finansowanie składek z budżetu na 6 miesięcy w firmach. Wiele firm ucierpiało wskutek rozprzestrzeniania się wirusa i potrzebne jest tutaj wsparcie. Druga rzecz to chorobowe płatne przez ZUS od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego. Ważne, żeby pracodawcy, przedsiębiorcy mieli takie poczucie, że państwo ich także w tym wspiera. I trzecia kwestia. Specjalny, tani kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm, które odnotowały straty w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa. To ważny fundusz, który powinien powstać. Wspierający w sposób atrakcyjny dla przedsiębiorców tym wszystkim, którzy ucierpieli.

Media

https://www.youtube.com/watch?v=LcrAeo0ziBY

Czwarty filar dotyczy mediów. Media odgrywają... dziękuję za państwa obecność! Odgrywają ważną rolę w przekazywaniu informacji. Dzisiaj ważne jest, żeby media podawały przede wszystkim informacje rzetelne. Informacje, które nie powielają dezinformacji. Wczoraj na RBN otrzymaliśmy takie informacje, że te dezinformacyjne praktyki są stosowane także w Polsce. Dlatego postulujemy powołanie Rady ds. Mediów i Informacji Publicznej. Oczywiście na początek, tylko tymczasowo, powinna się składać z pięciu ważnych grup. Lekarzy, organizacji pozarządowych, przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i przedstawicieli mediów o zasięgu ogólnopolskim. Czemu ma to służyć? Rzetelnemu informowaniu. Dzisiaj z rzetelnymi informacjami, jak państwo wiecie, niestety, także jeśli chodzi o niektóre media, nie do końca mamy do czynienia. Ważne jest, żeby ta rada ponad podziałami politycznymi temu właśnie służyła. Druga ważna rzecz to ochrona przed fake newsami. Tutaj trzeba zaangażować organizacje pozarządowe, które mają ogromne doświadczenie w tych kwestiach. To one są dzisiaj głosem społeczeństwa obywatelskiego. To one trzymają rękę na pulsie. To one weryfikują wiele informacji i w tym mogą wspierać dzisiaj państwo. Państwo powinno skorzystać z siły społeczeństwa obywatelskiego. Z mocy organizacji pozarządowych. One są do dyspozycji państwa. Chętnie współpracują z organami państwa. Dlatego mogłyby służyć do weryfikacji informacji. Kampania informacyjna w mediach. To wydaje się oczywistą oczywistością, ale na pewno tego powinno być więcej.

Rodziny

https://www.youtube.com/watch?v=465a17J1-84

Piąty filar, być może najważniejszy, dotyczy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów. Bezpieczeństwa tych, którzy dziś najbardziej narażeni są na kwestie związane z zarażeniem koronawirusem. Pierwsza kwestia dotyczy wprowadzenia zasiłku opiekuńczego dla tych wszystkich którzy pracują. To musi być ponad tymi wszystkimi regulacjami kodeksowymi i pozakodeksowymi. Zasiłki muszą objąć wszystkich pracujących. Dzisiaj tak nie jest. Rząd nie ma na to dzisiaj pomysłu. A ten pomysł musi zostać natychmiast wdrożony, ponieważ osoby pracujące na umowy zlecenie, są tacy, którzy pracują na umowy o dzieło, czy jednoosobową działalność gospodarczą, muszą mieć poczucie, że państwo także o nich pamięta. Druga rzecz to wprowadzenie programów edukacyjnych w postaci domowego przedszkola i domowej podstawówki. To programy, które w momencie, gdy zostaną zamknięte szkoły, przedszkola, gdy zamknięte zostaną uczelnie, będą mogły prowadzić edukację publiczną. Temu powinna służyć przede wszystkim telewizja publiczna i apeluję o wprowadzenie takiego programu. Trzecia rzecz dotyczy seniorów. Dzisiaj to seniorzy są najbardziej narażeni i nikt z nich nie może zostać sam. Dlatego państwo musi zorganizować system, w którym wojsko, harcerze, organizacje pozarządowe, ale także my, Polki i Polacy, sąsiedzi, znajomi, rodzina będziemy w stałym kontakcie z każdą starszą osobą, którą znamy. Seniorzy muszą mieć poczucie, że są odpowiednio objęci opieką, że myślimy o nich, że jesteśmy z nimi, że wspieramy ich, dlatego w całej Polsce rozpoczęliśmy także akcję jako Lewica, wspierania seniorów. Nasi wolontariusze i wolontariuszki pukają do drzwi osób samotnych, pytają o pomoc, jakiej potrzebują ci seniorzy. I tę akcję powinniśmy promować w skali ogólnopolskiej. I w związku z tym ten pomysł jest także dla rządu.

Wojsko

https://www.youtube.com/watch?v=lhwDGIZNPAs

Filar szósty, ostatni dotyczy wojska. To przede wszystkim dotacja i wsparcie dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Jak państwo wiecie, zaszły tam zmiany, niekorzystne w tej sytuacji, zmiany, które nie pomagają w takim poczuciu, że państwo podejmuje dobre decyzje. Niestety, doszło do poważnych strat kadrowych, jeśli chodzi o instytut. Państwo, jako media, sporo o tym informowaliście. To się musi zmienić. To nie jest oczywiście czas na rozliczenia, nie powinniśmy się tym zajmować, ale apeluję o to, żeby dotacja dla WIHiE była odpowiednia. Żeby ta instytucja mogła być przygotowana w odpowiedni sposób do tej epidemii. Druga ważna rzecz to dofinansowanie i wsparcie wojska w przypadku masowej kwarantanny. Wojsko musi być odpowiednio przygotowane jeśli chodzi o żywność, prowiant, jeśli chodzi o różnego rodzaju środki medyczne w przypadku rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiemy, że do tego dojdzie. Wiemy, że wirus będzie się rozprzestrzeniał. Państwo także tutaj musi mieć odpowiedź w kontekście wojska. Szczególnie, że wojsko może posłużyć także wsparciem dla milionów emerytów, rencistów, którzy mogą dzisiaj czekać na takie wsparcie i go potrzebują.

To był szósty filar mojego Pakietu Antykryzysowego, ale pakietu, który chciałbym, żeby stał się owocem debaty. Zarzewiem debaty dla wszystkich sił politycznych. Chciałbym zaprosić z tego miejsca wszystkie siły polityczne, żebyśmy się spotkali i ponad podziałami rozmawiali na temat konkretnych rozwiązań. Dotyczących bezpieczeństwa Polek i Polaków. To jest ten moment, w którym musimy się wznieść ponad interesy partyjne, polityczne, odłożyć nasze kampanie na bok i zacząć rozmawiać o sytuacji Polski w 2020 roku. Dlatego przekażę ten pakiet wszystkim sztabom, przekażę panu premierowi Morawieckiemu. Przekażę oczywiście prezydentowi Dudzie z apelem o to, żebyśmy w najbliższych godzinach albo najbliższych dniach spotkali się razem ponad podziałami. Przedstawili nasze propozycje i znaleźli najlepsze rozwiązania dla Polek i Polaków. Ten pakiet jest kompozycją otwartą. Jest zaproszeniem do dyskusji, która powinna pilnie w naszym kraju się odbyć. To jest pakiet, który został opracowany z ekspertami. Państwo wiecie, że mam całe grono doradców, cały sztab, który mnie wspiera, wiele kompetentnych osób z różnych dziedzin. Jest więc on przemyślany, ale jeszcze raz powiem – jest otwarty. Otwarty na zmiany. Jest to propozycja, którą dziś przedstawiam przede wszystkim Polkom i Polakom mając nadzieję, że rządzący w Polsce skorzystają z niego. Ja oddaję się do pełnej dyspozycji dla pana premiera, dla pana prezydenta do współpracy. Dziękuję państwu bardzo.