Pytania, które chcemy zadać podczas spotkania 19.03.2020. Spotkania kryzysowe są organizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami opozycji. Na spotkaniu w ubiegłym tygodniu stawiła się Marcelina Zawisza i Dariusz Wieczorek. Dziś na zdalnym zebraniu klub Lewicy i Razem reprezentować będzie Adrian Zandberg.

 1. Jak wyglądają dostawy leków przez granicę do Polski i czy jest planowane wprowadzenie priorytetu dla tych dostaw (lub dedykowanych przejść granicznych)?
 2. Co z dziećmi potrzebującymi operacji/terapii poza granicami Polski?
 3. Co z dużymi zakładami pracy, których praca nie jest niezbędna do funkcjonowania w trakcie pandemii (produkcja samochodów itp)?
 4. Jak wygląda przeszkolenie i wsparcie psychologiczne dla pracowników i pracownic MOPS/GOPS, którzy zajmują się kontaktem z osobami w kwarantannie?
 5. Czy rząd orientował się w sprawie tego, ile maseczek, gogli i innych sprzętów ochrony osobistej, znajduje się w posiadaniu Inspekcji Weterynaryjnej? Czy planowane jest przekazanie tym materiałów osobom, które obecnie są na pierwszej linii frontu? Czy planowane jest zaangażowanie inspektorów weterynarii w pomoc służbom medycznym? Są to osoby, które mają bardzo dobre przeszkolenie sanitarne.
 6. Co z wyborami uzupełniającymi i lokalnymi, które mają się odbywać w Polsce? Czy rząd nie obawia się, że w tych miejscach może dojść do radykalnego wzrostu zachorowań? Czy mają sygnały, że komisje wyborcze są obsadzane bez problemu? Co z sytuacją, gdy do komisji zostaną oddelegowani urzędnicy? Czy będą mogli odmówić? PKW wzywa do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 7. Czy w ramach walki z fakenewsami rząd planuje interwencje w sprawie reklam suplementów diety, które insynuują leczenie lub wspomaganie odporności w czasach koronawirusa?
 8. Czy obsłudze czarterów LOT zapewnia odzież ochronną i środki dezynfekujące?
 9. Czy rząd planuje wprowadzenie zakazu potrąceń komorniczych w czasie pandemii koronawirusa?
 10. Czy inicjatywy pomocowe są koordynowane przez służby? Jeżeli nie, to czy rząd planuje kontrole? Czy te inicjatywy odbywają się z zachowaniem standardów sanitarnych?
 11. Co z osobami mieszkającymi w miastach przygranicznych, które nie mogą dojechać do pracy?
 12. Sądy zawiesiły orzekanie w sprawach innych niż pilne. Co z osobami, których sprawy są w trakcie procedowania? Po dostarczeniu pisma mają 14 dni na odwołanie. Czy rząd planuje zawiesić wydawanie decyzji lub odroczyć termin odwołań?
 13. Co w sytuacji gdy prawniczka zamknęła kancelarię i wzięła 14-dniowy urlop opiekuńczy na dziecko, ale przed rozpoczęciem urlopu odebrała awizo. Ma teraz 14 dni na sporządzenie apelacji. Czy jeżeli wykona te prace odebrany zostanie jej zasiłek? Jeżeli nie wykona naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną. Czy rząd rozważał takie sytuacje?
 14. Dlaczego minister sprawiedliwości nie odpowiada na pisma w sprawach wyżej opisanych?
 15. Rząd planuje wypłatę 2 tysięcy zł brutto. Jaka będzie procedura wypłacania tych świadczeń? Minister Emilewicz tłumaczyła w mediach, że trzeba będzie udać się do ZUS-u. Czy trzeba to robić fizycznie czy będzie możliwość złożenia wniosku online?
 16. Czy zostały zakupione dodatkowe respiratory? Jeżeli tak, to ile? Ile jest respiratorów w prywatnych placówkach, czy planowanie jest przejęcie tych respiratorów?
 17. Czy planowane jest zawieszenie/zlikwidowanie outsourcingu osób na linii frontu (ratownictwo medyczne itp.), aby miały zabezpieczenie socjalne na wypadek zakażenia?
 18. Rząd wielkiej Brytanii wprowadził opiekę dla dzieci pracowników ochrony zdrowia. Ponawiamy pytanie: czy rząd planuje wprowadzić takie rozwiązania w Polsce?
 19. Jak z materiałami dla innych szpitali niż jednoimienne? Kiedy zapasy otrzymają SORy, ratownicy medyczni, izby przyjęć?
 20. Jak wygląda sytuacja w krwiodawstwie? Czy są duże braki? Czy testuje się osoby które mają oddawać krew?
 21. Ministerstwo widzi dane z Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi o zapasach leków i rzeczy na receptę. Czy będą chcieli tymczasowo zakazać wykupu większej liczby leku, niż miesięczny zapas?
 22. Czy rząd widział badania dotyczące skuteczności stosowania tomografii komputerowej w badaniach przesiewowych koronawirusa? Czy planują wprowadzenie tej strategii w Polsce?
 23. Czy rząd planuje umożliwienie obniżenia pracownikom pensji na czas walki z koronawirusem?
 24. Czy rząd udzielając wsparcia dla przedsiębiorców zamierza uwzględnić sposób, w jaki dany pracodawca w okresie pandemii potraktował pracowników? Czy będą wyciągane konsekwencje do pracodawców, którzy np. zmuszają pracowników do urlopów bezpłatnych?
 25. Jeżeli lockdown się utrzyma, to czy rząd planuje wydać rozporządzenie zwalniające rodziców i opiekunów dzieci z obowiązkowej opłaty za żłobki i przedszkola?
 26. Czy rząd będzie opracowywał system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, którzy w związku z sytuacją na kilka tygodni są pozbawieni rehabilitacji i wsparcia?
 27. Czy rząd planuje zwolnić z opłat ZAiKS puby, bary, restauracje, które musiały się zamknąć?
 28. Co z osobami, którym kończy się orzeczenie o niepełnosprawności? Są trudności ze zwołaniem komisji, a orzeczenie jest warunkiem wypłaty świadczeń. Czy można czasowo zawiesić ten warunek?
 29. Czy rząd da gwarancję wypłaty wynagrodzenia za okres przestoju dla fizjoterapeutów?
 30. Wielu pracodawców odmawia pracownikom możliwości pracy zdalnej mimo, że charakter pracy na to pozwala (praca biurowa) czy rząd przewiduje możliwość zaostrzenia zaleceń w zakresie pracy zdalnej tak, aby pracownicy mogli wyegzekwować takie warunki od pracodawcy? Czy rząd zamierza doprecyzować regulacje dotyczące zagęszczenia pracowników w miejscu pracy?
 31. Czy komitety, którym nie udało się zebrać podpisów, ponieważ przez znacząca część zbiórki mieliśmy do czynienia z pandemią, będą składać zaskarżenia na proces przeprowadzenia w Polsce czynności wyborczych? Czy rozważają, ze wybory mogą z tego powodu być uznane za nieważne?
 32. Czy rząd planuje wprowadzenie zakazu eksmisji w związku z sytuacją?
 33. Jak będzie w okresie pandemii działać medycyna pracy, która daje orzeczenia o zdolności do pracy? Poradnie się zamykają, a orzeczenia muszą być wydane pracownikowi w ustawowym terminie? Czy będą przejściowe regulacje?
 34. Lekarz ma prawo wydawać L4 poprzez telekonsultację. Dochodzą nas sygnały, żeby otrzymać zwolnienie opiekuńcze na dzieci trzeba się stawić z dzieckiem w przychodni. Czy rząd planuje coś z tym zrobić, bo to bezsensowne narażanie życia i zdrowia dzieci i ich rodzin?
 35. Czy są dzieci bez możliwości zdalnego nauczania? Jaka będzie ich sytuacja z zaliczeniem semestru? Czy planowane jest przesunięcie egzaminów?
 36. Polacy za granicą - jak wygląda ich powrót do kraju? Dostaliśmy niepokojące informacje o Polakach na Filipinach. Utknęli tam turyści i nie ma bezpośrednich lotów do kraju. Może reakcja dyplomatyczna do rządu Filipin by zawiesił kary dla Polaków, którzy przekroczą 30-dniowy okres pobytu?
 37. Co ze szkoleniami dla personelu medycznego? Część pracowników nie wie jak posługiwać się odzieżą ochronną mająca ich chronić przed zarażeniem koronawirusem.
 38. Co z dziećmi i dorosłymi dożywianymi w szkołach i jadłodajniach?
 39. Czy przewiduje się mobilizowanie personelu medycznego który obecnie nie pracuje, albo pracuje w prywatnych placówkach, albo jest na emeryturze? Albo dentystów i weterynarzy? Studentów i studentki? W Norwegii ściągają z emerytur i szukają wolontariuszy do szpitali.
 40. Co z osobami bezrobotnymi, którym kończy się zasiłek? Obecnie nie mają możliwości poszukiwania pracy. Czy rząd rozważa wypłacanie zasiłku przez okres trwania kwarantanny? Czy planowane jest wsparcie również osób bez prawa do zasiłku?
 41. Czy rząd rozważa umożliwienie zawieszenie poborów czynszów w lokalach komunalnych, zarówno usługowych jak i mieszkalnych?
 42. Czy zostanie wprowadzony zakaz odcinania mediów w tym internetu za brak opłat za media?
 43. Czy rząd ma plany zapewnienia obsady kluczowych usług komunalnych w przypadku wykrycia wirusa u pracowników przedsiębiorstw np. z sektora przetwarzania odpadów? W wielu gminach umowy na odbiór odpadów są z prywatnymi firmami. Jest jakiś plan rządu na to, kto będzie odbierał śmieci tam, gdzie pracownicy będą mieli kwarantannę czy samorządy zostaną z tym same?
 44. Minister Gowin wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. A co z osobami zatrudnionymi w administracji uczelni wyższych lub przez firmy outsourcingowe (sprzątanie, ochrona)? Czy Ministerstwo planuje wydanie analogicznego rozporządzenia umożliwiającego oddelegowanie pracowników pozostających na uczelniach do pracy zdalnej? Jeśli nie, to dlaczego?
 45. Czy w przypadku pracowników, których nie można objąć pracą zdalną, Ministerstwo planuje wydanie zarządzenia zwalniającego ich z wykonywania obowiązków przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia na czas zamknięcia ośrodków akademickich lub wskazaniu pracy zastępczej?
 46. Czy jeśli wakacje studentów zostaną zawieszone, aby odrabiać obecny przestój, to czy państwo zakłada wsparcie w opłacaniu studiów? Niektórzy muszą płacić czesne, studiują w prywatnych uczelniach i opłacają studia. Wakacje to czas, kiedy wielu jedzie za granicę, żeby zarobić na studia i życie. Jak nie będzie wakacji tylko nauka to zostaną bez środków do życia.
 47. Czy w razie przedłużenia roku szkolnego/akademickiego planuje się wydłużenie okresu wypłaty stypendiów, by odpowiadał on przebiegowi tego roku?
 48. Czy ministerstwo planuje wprowadzić dodatkowe przepisy dotyczące zmniejszenia ryzyka epidemiologicznego pracy pracowników sklepów, poczt, pralni i innych miejsc handlowo-usługowych, których działalność obecnie nie została zawieszona?
 49. Jakie zmiany rozważa się w zakresie usług pocztowych, aby zminimalizować ryzyko zachorowań dla pracownic i pracowników? (listonosz/kurier to zawód ryzyka, ale też obsługa w placówkach)
 50. Czy dla pracowników pracujących w tzw. open space zostaną wydane przepisy zmniejszające ryzyko epidemiologiczne w ich miejscu pracy? I w ogóle czy rząd planuje narzucić firmom, w których pracownicy przychodzą do pracy, minimalne standardy sanitarne ochrony pracowników?
 51. Czy sklepy, w których większość pracowników przebywa w kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim i które w związku z tym muszą zawiesić działalność, mogą liczyć na pomoc finansową w związku ze stratami, które może generować zawieszenie pracy?
 52. Czy w świetle ogłoszonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia granic UE spowodowanych pandemią, deportacja cudzoziemców z RP zostanie zawieszona?
 53. Czy w związku z obostrzeniami na granicy oraz ograniczeniami w działalności urzędów, uruchomiona zostanie infolinia straży granicznej oraz urzędu ds. cudzoziemców, gdzie cudzoziemcy otrzymają szczegółowe informacje na temat legalności swojego pobytu w PL?
 54. Co z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce na podstawie czasowej wizy i nie mogącymi wrócić do kraju pochodzenia, żeby starać się o nową wizę?
 55. Co z pracownikami z Ukrainy? Czy jeśli chcą wrócić do domu, jest możliwy bezpieczny powrót? Czy jeśli ktoś stracił pracę w związku z pandemią, czy grozi mu teraz deportacja?
 56. Jakie są warunki sanitarno-bytowe osób oczekujących na przejściach granicznych?
 57. Czy planowane jest objęcie w ramach „tarczy antykryzysowej” NGO podobnym wsparciem co firmy?
 58. Co będzie się działo gdy kierowca z mleczarni złapie wirusa i zamkną mleczarnie w kwarantannie, a jak rolnik złapie wirusa to kto do niego przyjedzie np. po mleko? (bezpieczeństwo na wsi i producentów żywności)
 59. Czy są przewidziane dodatkowe środki dla samorządów, żeby pokryć koszty zawieszenia biletów okresowych na transport zbiorowy?

Zdjęcie: Kancelaria Sejmu