Dochody są szczegółowo opisane w jawnych oświadczeniach majątkowych, które wszyscy nasi posłowie i posłanki złożyli w ustawowym terminie. Wyższe dochody deklarowane przez posłów mają prostą przyczynę: w wyborczym 2019 roku Partia Razem wypłaciła jednorazowo wyższe wynagrodzenie. Posłowie Razem nie wzbogacili się w ten sposób, co widać w oświadczeniach majątkowych. Zdecydowali się natomiast wpłacić środki na kampanię Lewicy.

Polskie prawo bardzo precyzyjnie reguluje wydatkowanie środków, którymi dysponują partie polityczne. System jest pomyślany w taki sposób, by finanse były przejrzyste i obywatele mieli do niego pełen dostęp. Finanse weryfikuje Państwowa Komisja Wyborcza, która sprawdza każdy wydatek i wydaje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu sprawozdania. W polskim prawie są jasno określone zasady finansowania kampanii przez osoby fizyczne. Kodeks wyborczy i ustawa o partiach politycznych są w tych zakresach jasne i klarowne. Razem, tak jak inne partie, złożyło już sprawozdanie za rok 2019.