26 sierpnia zakończyły się wybory do władz krajowych Razem. Członkinie i członkowie partii wybrali nowy skład Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wybory odbywały się w trybie zdalnym. Kadencja nowo wybranych władz krajowych Razem potrwa dwa lata. We wszystkich organach statutowych ugrupowania obowiązuje parytet płci.

W Zarządzie Krajowym zasiądą ponownie:

  • posłanka Razem z Kutna, Paulina Matysiak,
  • socjolog i filozof, ekspert od dochodu podstawowego, dr Maciej Szlinder,
  • olsztyński samorządowiec Bartosz Grucela.

W nowej kadencji dołączą do nich Joanna Wicha, pielęgniarka, działaczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz aktywistka sektora pozarządowego, Anna Górska.

W partii Razem można pełnić konkretną funkcję maksymalnie przez dwie dwuletnie kadencje z rzędu. Limit obowiązuje zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie władz regionalnych. - W ten sposób chcemy uniknąć “zabetonowania” władz. Dzięki limitowi kadencji większe szanse na udział w władzach mają osoby z krótszym partyjnym stażem i mniejszą rozpoznawalnością - mówi Paulina Matysiak.

Zgodnie z tą zasadą, do Zarządu Krajowego nie kandydowali posłowie Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny. W nowej kadencji będą oni członkami Rady Krajowej - najwyższego organu partyjnego pomiędzy kongresami. Rada odpowiada za strategiczne decyzje polityczne i stanowiska w sprawach bieżących, także tworzy program partii. Zarząd (będący częścią Rady Krajowej) sprawuje władzę wykonawczą.

Gratulujemy nowemu zarządowi i powodzenia!

(na zdjęciu głównym w kolejności od lewej: Paulina Matysiak, Bartosz Grucela, Anna Górska, Joanna Wicha, Maciej Szlinder)