Rada Krajowa Lewicy Razem wyraża poparcie i chęć dołączenia do Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej "No Profit On Pandemic. Everyone deserves protection form COVID-19". Pandemia wirusa SARS-CoV-2 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich Europejczyków i Europejek. W trakcie pandemii utrudniony dostęp do ochrony zdrowia kosztował życie milionów mieszkańców i mieszkanek naszego kontynentu. Dlatego kluczowe jest uruchomienie masowej produkcji szczepionek tak, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, nie tylko mieszkańcom naszej wspólnoty.

Oczywistym jest dla nas, że życie ludzkie ważniejsze jest od zysków korporacji farmaceutycznych. Dlatego zgadzamy się, że Komisja Europejska powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, aby uczynić szczepionki oraz lekarstwa przeciwko koronawirusowi dobrem publicznym dostępnym bezpłatnie dla każdego na świecie, a wszystkie umowy pomiędzy firmami farmaceutycznymi a Unią Europejską powinny być jawne i transparentne.

Nikt nie powinien zarabiać na globalnej pandemii. Szczególnie że dzieje się to kosztem życia i zdrowia milionów.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.