Posłanki Razem apelują o zmianę tematu tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Nadchodząca odsłona wydarzenia ma skupiać się wokół postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego. We wtorek rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej, tym razem internetowej, sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Kontrowersje wśród uczniów i nauczycieli wywołał temat przewodni tegorocznej edycji: „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego — w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”.

Sejm Dzieci i Młodzieży daje młodym przestrzeń wymiany poglądów, uczenia się demokracji  i szacunku dla różnorodności. To ważna, potrzebna inicjatywa i nie może być tak, jak w tym roku, że temat konkursu wyklucza dużą część nastolatków z udziału. Tematyka narzuca perspektywę jednego wyznania, a przecież nie wszyscy młodzi to katolicy – mówi posłanka klubu Lewicy Daria Gosek-Popiołek z partii Razem.  Gosek-Popiołek wspólnie z partyjną koleżanką, posłanką Magdaleną Biejat, postanowiły zwrócić się do organizatorów wydarzenia z apelem o zmianę tematyki wydarzenia. Od 1994 roku za organizację SDiM odpowiada Kancelaria Sejmu, a obecnie do grona współorganizatorów należą także Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W liście do marszałek Sejmu, ministra edukacji i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej posłanki piszą: "W myśl zapisów ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 Rzeczypospolitej Polskiej stosunek państwa do wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych opiera się na poszanowaniu wolności sumienia i wyznania. Dlatego apelujemy o zmianę tematu lub zaproponowanie dodatkowego tematu dla osób, które nie utożsamiają się z wyznaniem katolickim, ale są obywatelkami i obywatelami tego kraju, tworzą go, a w przyszłości będą za niego odpowiedzialne". Autorki listu zwracają uwagę na "dyskryminujący temat tegorocznej edycji". Podkreślają, że przez skupienie na postaci duchownego katolickiego "młodzież niewyznająca katolicyzmu i bezwyznaniowa postawiona jest w bardzo trudnej sytuacji, a nawet zmuszona do rezygnacji z wzięcia udziału w konkursie".

Młodzież coraz chętniej angażuje się w życie publiczne. Wystarczy spojrzeć na frekwencję młodych na ulicznych protestach czy wzrastającą popularność partyjnych młodzieżówek. Takie inicjatywy jak SDiM powinny tę tendencję wzmacniać, zachęcać do aktywności na tym polu, a to jest możliwe tylko wtedy, jeśli będą otwarte na młodzież o różnym światopoglądzie – przekonuje Magdalena Biejat. – Publikacja tematu tej edycji spotkała się z dezaprobatą nie tylko wielu młodych, lecz także nauczycieli, którzy od lat zachęcają ich do udziału w konkursie. Ten temat naprawdę warto zmienić albo uwzględnić dodatkowe jego warianty. Pokażmy młodym, że państwo szanuje ich poglądy i gwarantuje równy udział w życiu publicznym wszystkim, niezależnie od wyznania – podsumowuje Gosek-Popiołek.

https://twitter.com/partiarazem/status/1377639513426657280

Fot. Kancelaria Sejmu/Joanna van Fenema - XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży