Wyrażamy pełne poparcie dla pracowników firmy Paroc Polska w Trzemesznie, którzy przystąpili do strajku 4 sierpnia 2021. Za przeprowadzeniem strajku opowiedziały się 472 osoby, co stanowi 98 proc. wszystkich głosujących. Jest to jednoznaczny sygnał świadczący o rozczarowaniu pracowników prowadzoną przez firmę polityką zatrudnienia i przebiegiem dotychczasowych negocjacji z zarządem.

Pracownicy domagają się od spółki realizacji trzech postulatów. Po pierwsze podwyższenia dodatku stażowego, który w chwili obecnej jest symboliczny. Po drugie, zagwarantowania umów o pracę na czas nieokreślony dla każdego pracownika po sześciu miesiącach zatrudnienia. Dziś około jedna trzecia załogi pracuje na umowach na czas określony. Krótkoterminowe zatrudnienie sprawia, że pracownicy żyją w niepewności swojego jutra. Ostatni postulat dotyczy waloryzacji płac. Obecnie miesięczne wynagrodzenie nie zapewnia poczucia bezpieczeństwa finansowego. Jedyną możliwością jest praca w nadgodzinach. Sprawia to, że 40-godzinny czas pracy w tygodniu jest fikcją.
Spółka Paroc Polska osiągnęła w czasie pandemii rekordowe zyski. Mimo to pracownicy nie mają poczucia, że wypracowywane przez nich zyski są ich udziałem. Dlatego podjęli słuszny strajk.

Artykuł 59 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo do strajku. Niestety 30 lat rządów neoliberalizmu doprowadziło do znaczącego pogorszenia sytuacji pracowników i pracowniczek, a także utrudnienia warunków funkcjonowania związków zawodowych.

W Razem opowiadamy się przeciwko umowom śmieciowym, za stabilnym zatrudnieniem, za płacami, które nie zmuszają do pracy ponad siły, w nadgodzinach, aby mieć godne życie. Opowiadamy się za wdrażaniem rozwiązań, które zwiększą rolę związków zawodowych i reprezentację pracowniczą w zarządzaniu firmą, tak by ograniczać sytuację, że na ciężkiej pracy wielu zarabia garstka.

Gratulujemy całej załodze, a w szczególności silnej organizacji związkowej Konfederacji Pracy, determinacji i jedności. Wyrażamy solidarność z osobami strajkującymi oraz życzymy, aby strajk przyniósł oczekiwane rezultaty. Jesteśmy gotowi wesprzeć załogę i związek w jakikolwiek potrzebny sposób.

"Solidarność naszą bronią!"

Fot. Grzegorz Ilnicki / Konfederacja Pracy