W dniu 24 lutego Rosja rozpoczęła nielegalną, nieuzasadnioną inwazję wojskową na suwerenne, niepodległe państwo – Ukrainę.  My, progresywne partie polityczne Ukrainy, Litwy, Finlandii, Czech, Rumunii, Polski i Danii zdecydowanie potępiamy tę agresję, która jest sprzeczna z wszystkimi naszymi wartościami.

Kategorycznie sprzeciwiamy się porządkowi, w którym silniejszy narzuca siłowo swoje decyzje słabszej stronie – a w taki sposób trzeba postrzegać agresję Moskwy. Naród ukraiński ma fundamentalne prawo do życia wolnymi, wybierania swoich przywódców i rządzenia się własnymi prawami. Przyszłość Ukrainy powinna zależeć wyłącznie od ich swobodnych, niezależnych decyzji. Dlatego z dumą i determinacją wyrażamy naszą solidarność z mieszkańcami Ukrainy w ich walce o godność i niezależność.

Taka solidarność nie może pozostawać pustym sloganem. W obliczu tej niczym niesprowokowanej agresji, Ukraina potrzebuje pomocy w odparciu sił Rosji oraz zapewnienia bezpieczeństwa swoich obywateli i obywatelek. Wzywamy rządy naszych krajów oraz Unii Europejskiej do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Wspieramy, między innymi, wysyłanie sprzętu wojskowego, dostarczanie wody, żywności i pomocy medycznej cywilom oraz mobilizację wszystkich możliwych kanałów dyplomatycznych w celu utworzenia korytarzy humanitarnych pozwalających na ewakuację ludzi oraz dostarczanie zaopatrzenia.

Nasza solidarność wyraża się również przez powtórzenie żądań Ukraińskiego Ruchu Socjalnego oraz związków zawodowych. Ukraina ugina się pod ciężarem gigantycznego zadłużenia zewnętrznego i wydaje około 10-15% PKB na jego obsługę. Międzynarodowe pożyczki, w tym te od MFW, zostały udzielone pod warunkiem zmniejszenia wydatków socjalnych, a ich spłata wymagała od ludzi oszczędzania na realizacji swoich podstawowych potrzeb oraz wprowadzała politykę austerity w podstawowych sektorach gospodarki. Dzisiaj państwo potrzebuje zasobów do ochrony cywilów oraz zapewnienia zamieszkania dla uchodźców wewnętrznych i opieki medycznej dla rannych. Ukraina potrzebuje uwolnienia od ciężaru długu zewnętrznego i niszczycielskich presji neoliberalizmu. W związku z tym wzywamy Europejski Bank Centralny do przejęcia kosztów obsługi tego długu.

Musimy pozostać wrażliwi na na trudną sytuację wszystkich uchodźców uciekających do naszych krajów przed wojną w Ukrainie. Musimy dopilnować, aby nasze rządy zapewniły wszystkim uchodźcom takie same prawa i traktowanie co swoim obywatelom – w kwestii prawa pracy, dostępu do mieszkań i edukacji jak również do ochrony zdrowia czy jakiejkolwiek innej usługi publicznej. W tym kontekście wzywamy Unię Europejską do solidarności i zapewnienia wsparcia finansowego w celu wzmocnienia systemów ochrony socjalnej w krajach przyjmujących uchodźców.

Jednocześnie musimy upewnić się, że wywierane są stałe naciski mające na celu zmuszenie Rosji do zatrzymania agresji i wycofania swoich sił z terenu Ukrainy. Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą zadziałać zdecydowanie, ignorując grupy interesu i lobbystów. Wzywamy do konfiskaty majątków oligarchów rosyjskich w Europie i do przekazania ich państwu ukraińskiemu. Domagamy się również wyłączenia Sberbanku oraz Gazprombanku z systemu SWIFT oraz natychmiastowego zatrzymania importowania paliw kopalnych z Rosji do Unii Europejskiej. Wierzymy, że możemy skorzystać z wpływu tych sankcji na nasze systemy energetyczne jako bodźca do przyspieszenia zielonej, sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Podpisali:

Sotsjalniy Rukh (Ukraina)
Vasemmistoliitto (Finlandia)
Kairiųjų Aljansas (Litwa)
Budoucnost (Czechy)
Jsme Levice (Czechy)
Demos (Rumunia)
Razem (Polska)
Enhedslisten (Dania)