W każdej komisji wyborczej ma być przynajmniej jeden przedstawicieli opozycji – to główne przesłanie porozumienia Obywatelska Kontrola Wyborów, które dziś w Senacie zostało podpisane przez przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych i stowarzyszeń.

Wspólna inicjatywa dotyczy wspólnych działań opozycji w sprawie naboru oraz koordynacji obsady komisji wyborczych: członków komisji, obserwatorów społecznych i mężów zaufania, obserwacji oraz kontroli przebiegu procesu wyborczego, systemowego raportowania wyników wyborów oraz potencjalnych nieprawidłowości.

Porozumienie zostało zawarte pod patronatem prezydentów: Lecha WałęsyAleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego
 
Dokument podpisali przedstawiciele Razem, Nowej LewicyKomitetu Obrony DemokracjiPlatformy ObywatelskiejPolski 2050 Szymona HołowniPolskiego Stronnictwa Ludowego, ruchu samorządowego Tak! Dla PolskiPartii ZieloniNowoczesnejPolskiej Partii SocjalistycznejInicjatywy Polska oraz Unii Europejskich Demokratów.

W imieniu Razem podpis złożyła Joanna Kotkowska-Pyzel z Rady Krajowej, a w imieniu Nowej Lewicy swój podpis złożył współprzewodniczący ugrupowania Włodzimierz Czarzasty.
Podstawą demokracji są niezależne wybory. W interesie nas wszystkich jest, aby odbywały się zawsze sprawnie i uczciwie. Współpraca, którą jako opozycja deklarujemy, jest dowodem na to a idea uczciwych wyborów pozwala łączyć różne środowiska polityczne. Jako przedstawicielka partii Razem z nadzieją przystępuje do tej inicjatywy, która może być zaczątkiem szerszej współpracy opozycji, bez konieczności rezygnacji odrębności poszczególnych ugrupowań – mówiła Joanna Kotkowska-Pyzel.

Krok pierwszy, pójść na wybory. Zmobilizować jak najwięcej osób, aby poszły zagłosować. Im większa frekwencja, tym większa gwarancja na to, że wygramy. A wygramy! Krok drugi, kontrolować proces wyborczy. Będzie 30-40 tysięcy komisji wyborczych. Czeka nas ogromna praca i dlatego też się dzisiaj spotykamy. Krok trzeci, nie atakować się przed wyborami. Opozycja nie powinna się atakować i wyrywać sobie tych samych wyborców, ale zabiegać o wyborców PiS. Krok czwarty, podpisać przed wyborami zobowiązanie do współpracy już po wyborach, aby jeden wyborca nie miał poczucia zmarnowanego głosu. Krok piąty. Na bazie wspomnianego porozumienia ustalić również przed wyborami katalog rzeczy najważniejszych dla Polski. Bardzo szanuję dyskusję o liczbie list, ale równocześnie marzę o tym, abyśmy dyskutowali o jakości państwa, które chcemy stworzyć. Mówię to z nadzieją, że jak KOD doprowadził do tego, że aż tyle podmiotów się spotkało, to wcześniej niż później będziemy rozmawiać jak nasze państwo powinno wyglądać. Opozycja nie może w ogóle brać pod uwagę tego, że te wybory przegra. Wygramy je! Nie ma takiej możliwości, abyśmy przegrali te wybory. Każdy kto się waha na 2 czy 3 mm, niech się przestanie wahać. Opozycja wygra te wybory, jeżeli będziemy mądrzy – mówił wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.

Treść oświadczenia Obywatelskiej Kontroli Wyborów:

My, niżej podpisani Obywatelki i Obywatele, w imieniu organizacji i partii, które reprezentujemy jako ich liderzy,w trosce o przyszłość i dobro Polski, w obliczu zbliżających się wyborów na każdym szczeblu funkcjonowania Państwa i Unii Europejskiej, wobec uzasadnionych obaw związanych z prawidłowym ich przebiegiem, zawieramy porozumienie o wspólnym przystąpieniu do Obywatelskiej Kontroli Wyborów – Komitetu Obrony Demokracji, by przeciwdziałać możliwym nieprawidłowościom podczas przyszłych wyborów powszechnych w Rzeczypospolitej.

Porozumienie dotyczy wspólnych działań, w ramach OKW:

- naboru oraz koordynacji obsady komisji wyborczych: członków komisji, obserwatorów społecznych i mężów zaufania,
- obserwacji oraz kontroli przebiegu procesu wyborczego,
- systemowego raportowania wyników wyborów oraz potencjalnych nieprawidłowości.

W przekonaniu, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa są właściwie przeprowadzone, kontrolowane i powszechne wybory - zawieramy to porozumienie w imię uczciwości, praworządności i obywatelskiego prawa do kontroli władzy.

To jest istota społeczeństwa obywatelskiego.