Leniwy długi weekend? Nie w Razem. 18-19 czerwca do Warszawy zjechali się delegaci z całego kraju na kongres partii. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia wysłuchali sprawozdań organów partii z ich dwuletniej kadencji i tym samym podsumowali ostatnie kilkanaście miesięcy naszej działalności. Przede wszystkim jednak odbyliśmy ważne dyskusje o przyszłości – a było o czym dyskutować, bo przed nami ostatni rok przed maratonem wyborczym.

Kongres podjął kilka konkretnych decyzji. Dziś pracujemy nad poparciem dla 35-godzinnego tygodnia pracy (możesz poprzeć ten postulat tutaj), ale na tym nie zakończymy naszych starań, aby Polki i Polacy pracowali krócej. Do postulatu 35-godzinnego tygodnia pracy zawartego od lat w naszej deklaracji programowej delegaci i delegatki w głosowaniu dodali zapis, że będziemy dążyć do dalszego skracania czasu pracy.

Kongres jednogłośnie przyjął także kierunkową uchwałę, na którą wszyscy czekaliśmy od dawna. Chodzi o sformalizowanie współpracy partii Razem ze Stowarzyszeniem Młodzi Razem, czyli z naszą młodzieżówką. Na mocy decyzji kongresu o woli formalnej afiliacji Młodych Razem dd 19 czerwca ruszają prace nad porozumieniem młodzieżówki i partii. Konkrety wkrótce!