Partia Razem uznaje, że Palestyńczycy mają prawo do posiadania stolicy w Jerozolimie i sprzeciwia się bezprawnej okupacji części wschodniej miasta przez Izrael. Uznajemy prawa uchodźców palestyńskich wynikające z rezolucji ONZ nr 194. Wzywamy społeczność międzynarodową do wyciągnięcia konsekwencji od Izraela za nierespektowanie prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ.

Wzywamy Izrael do podjęcia współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze oraz Autonomię Palestyńską do podtrzymania tej współpracy. Uznajemy, że Izrael prowadzi na terytorium własnym oraz okupowanym palestyńskim politykę, która faworyzuje lub dyskryminuje obywateli według kryteriów etnicznych. Ta polityka spełnia kryteria zbrodni apartheidu i prześladowań wedle Konwencji o apartheidzie z 1973 roku i Statutu Rzymskiego z 1998 r.

Popieramy międzynarodową kampanię Boycott, Divestment, Sanctions prowadzoną przez palestyńskie społeczeństwo obywatelskie.

Domagamy się:

  • natychmiastowego powstrzymania ataków na ludność cywilną,
  • zakończenia okupacji Zachodniego Brzegu przez wojsko izraelskie,
  • przerwania blokady Gazy,
  • zatrzymania osadnictwa na terytoriach okupowanych,
  • przywrócenia prowadzonych na partnerskich zasadach rozmów pomiędzy stroną izraelską i palestyńską nad wspólnym rozwiązaniem punktów spornych,
  • zdecydowanej reakcji organizacji międzynarodowych na wydarzenia w Gazie i nacisków na Izrael w sprawie ich wyjaśnienia,
  • nacisku Unii Europejskiej, jako bliskiego partnera Izraela, na realizację powyższych punktów,
  • zaangażowania wszystkich ugrupowań palestyńskich w powstrzymanie ataków na ludność cywilną.

Zdjęcie: Ahmed Abu Hameeda