- Uważamy, że w Polsce siły opozycyjne powinny ze sobą blisko współpracować. Są rzeczy, które nas różnią, ale są też rzeczy, co do których nie ma różnic w podejściu - to są sprawy funduszy europejskich dla Polski. Uważamy, że po wyborach dojdzie do powołania wspólnego rządu i że trzeba już przygotowywać plan tego, co będziemy w najbliższym czasie po wyborach wprowadzali. Taką rzeczą jest właśnie „pakiet europejski”. - oświadczył Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał w swoim apelu do liderów innych ugrupowań demokratycznej opozycji, "przygotujmy wspólny plan, tak żeby w przeciągu 100 dni, 50 dni, 20 dni, a najlepiej bezpośrednio na pierwszym, bądź drugim posiedzeniu Sejmu po - mamy nadzieję wygranych wyborach - usiąść i być przygotowany na przyjęcie pakietu ustaw, które zagwarantują powrót i przyjście tych środków europejskich do Polski".

Szczegóły „Pakietu europejskiego” przedstawił Adrian Zandberg, który przekonywał, że należy to wspólnie zrobić. – Jak sobie go wyobrażamy? Chodzi nam o ustawy, które po pierwsze posprzątają ten bałagan, który prawica zrobiła w sprawie Izby Dyscyplinarnej (SN). To jest dzisiaj główna blokada dla środków z KPO. Po drugie, to jest kwestia ustawy o komitecie monitorującym, czyli tego, żeby organizacje społeczne, związki zawodowe miały wgląd i nadzór w sposób wydatkowania środków, które z Europy płyną - powiedział.

Zandberg wskazał też na potrzebę wspólnego opracowania nowego harmonogramu absorpcji środków z UE ze względu na opóźnienia, które „prawica nam zafundowała". Poseł przekonywał też, aby „skończyć z wrzutkami parlamentarnymi na ostatnią chwilę, z pseudo-poselskimi projektami" i tak zmienić regulamin Sejmu i Senatu, aby wszystkie ustawy były „normalnie konsultowane, a nie przepychane po nocach".

Upoważniony do skontaktowania się w tej sprawie z szefami innych klubów i kół parlamentarnych opozycji został szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Przekonywał, że trzeba już dzisiaj rozmawiać o tym, jak sprowadzić „polskie pieniądze z UE". Dlatego, jak przypomniał, delegacja Lewicy już w niedzielę jedzie do Brukseli. – Na poniedziałek będą spotkania zaplanowane z trójką komisarzy, na wtorek z kolejną grupą najwyższych urzędników w Brukseli. Chcemy się spotkać z komisarzami i z tymi wszystkimi, którzy w Komisji Europejską decydują o tych pieniądzach. Koordynator naszej delegacji Robert Biedroń już na miejscu dzisiaj rozmawia o tym, czy rzeczywiście Fundusz spójności jest zagrożony i jak sprawić, żeby te środki jednak do polskich samorządów popłynęły - informował Gawkowski.

Pakiet europejski

 1. Przyjęcie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, złożonego przez Lewicę jeszcze w lipcu;

 2. Zmiany w regulaminie Sejmu: obowiązkowe konsultacje publiczne poselskich projektów ustaw i ograniczenie przyspieszonego trybu procedowania projektów ustaw do ściśle określonych i wyjątkowych przypadków;

 3. Poprzedzone konsultacjami publicznymi uchwalenie ustawy o Komitecie Monitorującym KPO, zgodnie z założeniami opisanymi w Krajowym Planie Odbudowy i załączniku do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski – obok przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację KPO, skład Komitetu stanowić będą, „w co najmniej ½ jego członków, przedstawiciele strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych (tj. ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji związkowych i organizacji pracodawców), organizacji pozarządowych, organizacji promujących prawa podstawowe oraz niedyskryminację i środowiska naukowego";

 4. Wprowadzenie mechanizmów monitorujących wykonywanie Karty Praw Podstawowych oraz umożliwienie składania skarg na jej naruszanie;

 5. Wniosek do Komisji Europejskiej o wypłatę 62 mld zł;

 6. Plan nadrobienia zaległości w wykonywaniu inwestycji KPO. Przyspieszenie i nowy harmonogram inwestycji, które powinny być już wykonywane, w tym:

  1. dofinansowanie miejsc w żłobkach;
  2. ochrona producentów rolnych;
  3. ocieplanie domów;
  4. wymiana źródeł ogrzewania w szkołach;
  5. remont sieci przesyłowych;
  6. rozbudowa sieci szybkiego internetu;
  7. Regionalne Centra Cyberbezpieczeństwa CyberPL;
  8. inwestycje w szpitale powiatowe;
  9. zakup ponad tysiąca autobusów;
  10. nowe linie kolejowe;
  11. remonty niebezpiecznych odcinków dróg.