Kongres Partii Razem odbył się w formie zdalnej w dniach 22-23 października. Wzięło w nim udział ponad 150 delegatów reprezentujących okręgi partii z całej Polski.

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie dwójki współprzewodniczących wybieranych w wyborach powszechnych przez wszystkich członków i członkinie partii. Współprzewodniczący będą stać na czele zarządu, kierującego bieżącą działalnością partii.

Ta zmiana poprzedzona była szerokimi konsultacjami wśród członków Razem. Zdecydowana większość opowiedziała się za wprowadzeniem funkcji przewodniczących.

Kongres partii w trakcie obrad postawił na nowe pokolenie zapewniając działaczom organizacji młodzieżowej miejsca w Radzie Krajowej, która decyduje o kształcie programu. Jak komentuje Magdalena Biejat:
Nie może być tak, że o losie przyszłych pokoleń decydują ciągle te same osoby, które od 30 lat wymieniają się władzą i nie robią dla młodych nic. My stawiamy na osoby młode, bo wierzymy, że powinny mieć większą sprawczość w tworzeniu polityki.

Zmiany wprowadzone w trakcie kongresu skupiły się także wokół usprawnienia procedur działania organów terenowych, pracy organów strategicznych, w tym Komisji Programowej skupiającej ekspertów wypracowujących propozycje partii Razem.

Przed nami wybory do Sejmu, potem wybory samorządowe i europejskie. Kongres przygotował Razem do tych kampanii, żeby sprawnie zawalczyć w nich o dobry wynik. Razem jest już partią parlamentarną, teraz czas na kolejne szczeble. Przebudowaliśmy statut tak, by sprawniej łączyć wewnętrzną demokrację z większą elastycznością działania.