Partia Razem wykonała wyrok sądowy w sprawie z powództwa Rafała Brzoski i firmy InPost.

Z żalem przyjmujemy, że nie zostały uznane nasze racje, ale jako partia szanująca orzeczenia sądów, publikujemy przeprosiny.

Nie dowiemy się zapewne, czy nasze działania miały wpływ na to, że pracownicy Bezpiecznego Listu otrzymali pieniądze po tym, jak sprawa stała się głośna, ale jeśli chociaż w najmniejszym stopniu przyczyniły się one do tego, uznajemy, że było warto.

Razem zawsze stało i będzie nadal stać po stronie pracowników.

Jesteśmy w polityce po to, aby sprawy związane z ochroną osób zatrudnionych były zawsze istotnym zagadnieniem prawnym.

Partia Razem rozważa możliwość skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie naruszenia jej prawa do sądu oraz wolności wypowiedzi.