Z wielkim smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci profesora Jędrzeja Krakowskiego, naszego najstarszego działacza, “starego socjalisty” - jak sam o sobie mówił.

Jędrzej Krakowski urodził się w 1940 r. w Radomsku. W 1972 uzyskał doktorat nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, później związał się z Uniwersytetem Śląskim. Był człowiekiem aktywnym naukowo, społecznie i politycznie, autorem wielu cenionych publikacji. W latach 80 działał w “Solidarności” jako wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doradca I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność".

Jak pisał Krakowski, ocena sytuacji politycznej w Polsce w latach 2004-2005 skłoniła go do aktywnego poparcia kandydatury Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich i PiS w wyborach parlamentarnych z powodu obaw przed neoliberalnym programem PO. Sam jednak podkreślał później, iż poparcie PiS okazało się wielką polityczną pomyłką. W 2015 r. został jednym z pierwszych członków Razem na Śląsku, widząc w naszej partii kontynuatorkę dzieła PPS. Zawsze mogliśmy liczyć na jego wsparcie, rady i uwagi - nierzadko krytyczne, ale zawsze bardzo wartościowe.

Cześć jego pamięci!