Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Łemkowie - organizacje zrzeszające mniejszości narodowe i etniczne pełnią ważną rolę kulturalną i społeczną, pomagają w integracji, kultywują wielowiekowe tradycje. Dotacje, które otrzymują od rządu na swoją działalność, nie zmieniły się od dekady. Przez to wiele z cennych inicjatyw zwyczajnie się zwija – mówi poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący Razem.

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji poseł Zandberg zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z interpelacją dotyczącą poziomu finansowania inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Zgłosili się do mnie o pomoc działacze mniejszości białoruskiej z Podlasia. Prowadzona przez nich działalność kulturalna i wydawnicza opierała się w dużej mierze na wsparciu z budżetu. Pomimo ogromnego wzrostu kosztów wydawania czasopism i organizacji wydarzeń kulturalnych, będącego wynikiem inflacji, dotacje na te działania nie uległy większej zmianie. To zagrożenie dla dalszego istniejąca tych cennych inicjatyw kulturalnych – tłumaczy Zandberg.

Białorusini mieszkający w Polsce prowadzą szereg wydawnictw - do najważniejszych należą Niwa (Ніва) czy Czasopis (Часопіс) - oraz organizują wydarzenia kulturalne, takie jak Siabrouskaja Biasieda czy Bardauskaja Wosień. Według wyliczeń działaczy tej mniejszości przez ostatnią dekadę nominalny wzrost rządowego dofinansowania był zaledwie kosmetyczny. Jednak z uwzględnieniem inflacji i wzrostu kosztów realna wartość dotacji spadła o ponad 50%.

Polityk skierował do rządu interpelację w tej sprawie. – Zwróciłem się do ministra Kamińskiego z pytaniem, czy rząd planuje w jakikolwiek inny sposób wspomóc działania mniejszości. Wiemy, że problemy z utrzymaniem dotychczasowej działalności są powszechne i dotyczą nie tylko mniejszości białoruskiej – mówi poseł Razem.

Wiecznaja Pamiat'

Poseł Zandberg weźmie udział w wydarzeniu upamiętniającym ofiary oddziału Romualda Rajsa “Burego” - 25 lutego o 12:00 w Hajnówce przy Pomniku ofiar wojen, przemocy i represji na Skwerze Dymitra Wasilewskiego. ​