Kobiety muszą być aktywne w polityce! Musimy głosować, startować w wyborach i działać w partiach. To polityka decyduje o tym, w jakim świecie żyjemy – to główny przekaz konferencji „Robimy robotę - kobiety na wybory!”, która odbyła się w Sejmie 6 marca 2023 r.

Nie możemy być apolityczne. Polityka to m.in. decyzje o legalnej aborcji lub jej braku, o tym do jakich szkół chodzą nasze dzieci, czy możemy liczyć na pomoc państwa, czy możemy czuć się bezpiecznie – podkreślały uczestniczki tego wydarzenia. - Kobiety muszą być tam, gdzie te decyzje są podejmowane, gdzie dzielone są nasze wspólne pieniądze – mówiły.

Gospodyniami konferencji były posłanki Lewicy Wanda Nowicka i Magdalena Biejat. W spotkaniu udział wzięły działaczki, aktywistki, polityczki i dziennikarki, które rozmawiały o problemach kobiet w kontekście zbliżających się wyborów.

Nie jest to dobry czas dla Polek, rządząca partia prowadzi wojnę z kobietami. Nie tylko zakazano całkowicie aborcji, ale represjonują kobiety, które wychodzą na ulicę przeciwko pozbawianiu ich praw. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus ciągana jest po sądach przez Zbigniewa Ziobro, ale wygrała już z nim dwa razy. Represjonowane są też dziewczyny z organizacji aborcyjnych, takich jak Dream Team, a szczególnie Justynę Wydrzyńską, która jest dzisiaj z nami. Te dziewczyny wyręczają państwo, w tym co państwo powinno robić – podkreśliła posłanka Wanda Nowicka w inauguracyjnym wystąpieniu.

Zmiana już ma miejsce, dzieje się oddolnie. Jeszcze jej nie widać na czołówkach mediów, ale ona się dzieje. Przed nami maraton wyborczy i w tegorocznych wyborach parlamentarnych oraz przyszłorocznych samorządowych musi wziąć udział jeszcze więcej kobiet. Nie chodzi o to tylko, aby były one młode, ale miały świeże spojrzenie na politykę – oceniła posłanka Magdalena Biejat. - Podczas objazdu po Polsce w ramach trasy „Bezpieczna Rodzina” miałam przyjemność spotkań kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich. Usłyszałam od nich jak bardzo wkurza ich obecna władza, sojusz tronu z ołtarzem, że politycy do spółki z księżmi zaglądają nam do łóżek i decydują o tym jak kobiety mają żyć relacjonowała*. - Spotkałam też młode kobiety, które widzą, że ich rodziny muszą się mierzyć z wyzwaniem wychowania dziecka z niepełnosprawnością, a państwo im w tym nie pomaga* – kontynuowała. - Politykę możemy zmieć tylko od środka i ja w to wierzę – dodała.

Panel „Wyzwania”

Agata Diduszko-Zyglewska, radna m.st. Warszawy
Magda Dropek, członkini Rady ds. Równego Traktowania miasta Krakowa oraz członkini Zarządu Fundacji Równość.org.pl
Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka miasta Świdnicy
Anna Mackiewicz, radna miasta Bydgoszcz
Katarzyna Lubiniecka-Różyła, prezeską Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet

Panel „Prawa ekonomiczne”

Katarzyna Ueberhan, posłanka  
Jolanta Żołnierczyk, wiceprzewodnicząca Wolnego Związku Zawodowego „Jedność Pracownicza”

Panel „Prawa reprodukcyjne”

Katarzyna Kotula, posłanka 
Justyna Wydrzyńska, działaczka Aborcyjnego Dream Teamu

Panel „Przemoc wobec kobiet”

Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka
Maja Staśko, dziennikarka i autorka książki ,,Gwałt to przecież komplement"

Panel „Wizerunek kobiet w mediach”

Aleksandra Karasińska, redaktor naczelna Forbes Women
Sylwia Czubowska, dziennikarka Spider’s Web 
Karolina Hytrek-Prosiecka, dziennikarka gazeta.pl

Fot. Dawid Majewski