Dzień po Dniu Matki posłanki Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula i Joanna Scheuring-Wielgus i posłowie Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski i Adrian Zandberg przedstawili propozycje dla kobiet w Polsce.

 • 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Żłobek w każdej gminie.
 • 100 procent wynagrodzenia na chorobowym, również podczas opieki nad chorym dzieckiem
 • Nowoczesne świetlice w szkołach, czynne w godzinach pracy rodziców.
 • Zwiększenie wysokości świadczenia udzielanego ojcu do poziomu zasiłku macierzyńskiego. Obowiązkowy i dzielony po równo przez obojga rodziców.
 • Równe płace kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Obowiązek informowania o luce płacowej w miejscu pracy.
 • Godne życie dla seniorek, dziedziczenie połowy emerytury po zmarłym mężu - renta wdowia.
 • Pełen dostęp do badań prenatalnych oraz ich wyników.
 • Pełna refundacja in vitro przez państwo.
 • Wysokie standardy opieki okołoporodowej.
 • Zatrzymanie likwidacji porodówek.
 • Dostęp do leków antykoncepcyjnych, w tym do antykoncepcji awaryjnej bez recepty.
 • Likwidacja klauzuli sumienia dla lekarzy i aptekarzy.
 • Efektywne ściąganie alimentów jak zaległości podatkowych. Alimenty to nie prezenty.

Obejrzyj transmisję konwencji na YouTube!