Szkoła. Mieszkanie. Szpital - to wiadomość Lewicy do Polek i Polaków na wybory samorządowe. To program wyborczy, który gwarantuje dobre usługi publiczne, wolną i przyjazną szkołę, mieszkanie na wynajem, przyjazną służbę zdrowia, sprawny transport zbiorowy, efektywne wykorzystanie środków z UE, zieloną modernizację, świecki charakter samorządów, równość dla płci i poglądów oraz mądrą politykę senioralną.

O to i o wiele więcej nasi radni, radne, prezydentki i prezydenci będą dbać w samorządzie.

Obywatelki i obywatele zasługują na państwo równe, nowoczesne, dostępne dla każdej i każdego – jego gwarancją jest Lewica!

Lewica wysłała dziś SMS do wszystkich Polek i Polaków i prosi o głos 7 kwietnia 2024 r. na jej kandydatki i kandydatów.

Rządy PiS-u upłynęły pod znakiem prób centralizacji państwa, ręcznego sterowania finansowaniem samorządów, uzależnionego od politycznej lojalności i służalczości lokalnych władz. Rządy Szydło i Morawieckiego zostawiły po sobie dziedzictwo przeciążania samorządów kolejnymi obowiązkami bez zapewnienia należytych środków na ich wykonywanie. Dodatkowym ciosem dla budżetów lokalnych były zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu, za którymi nie poszła odpowiednia zmiana finansowania samorządów. Ludzie powiedzieli temu porządkowi „dość”. Teraz trzeba zadbać o ponowne ułożenie relacji między państwem a samorządem i między samorządem a ludźmi.

Lewica niezmiennie opowiada się za wolnością, równością i sprawiedliwością społeczną. Stąd wypływają nasze priorytety programowe z kampanii wyborczej 2023 roku: ochrona praw pracowników, rozbudowa usług publicznych, budowa mieszkań na dostępny wynajem, aktywna walka o prawa kobiet, troska o seniorów, stanie na straży świeckości państwa.

Prawa kobiet będą szanowane, a zasady świeckości będą respektowane. Im liczniejsi w samorządzie reprezentantki i reprezentanci Lewicy, tym więcej będzie budowanych mieszkań na wynajem, tym więcej pociągów, autobusów i tramwajów będzie kursować każdego dnia. To jest prawdziwa stawka wyborów samorządowych.

Nasze wartości pozostają stałe, a nasz program pozostaje ich wyrazem. W tej broszurze znajdują się nasze propozycje dla samorządów, które stanowią rozwinięcie i uzupełnienie postulatów, o które z sukcesami walczymy na szczeblu krajowym i europejskim. Wiemy, że współpraca jest kluczem do realizacji tych postulatów. Jesteśmy wiarygodni, bo nasi samorządowcy pokazali i pokazują, jak wiele z tych propozycji już działa i realnie poprawia życie mieszkańców.

Można budować mieszkania na wynajem, finansować dodatkowe zajęcia dla uczniów, budować żłobki i przedszkola, rozwijać transport, dbać o zieleń oraz usługi blisko miejsca zamieszkania, rozwijać sieć podstawowej opieki zdrowotnej. Najbliższe otoczenie każdego z nas może być przyjazne, dostępne, wolne od uprzedzeń i otwarte na dialog.

Zajrzyj na stronę naszego komitetu i zapoznaj się z programem!

Obejrzyj całą konwencję!