Rada Krajowa Partii Razem zebrała się w niedzielę 23.06.2024, aby ocenić sytuację po wyborach oraz przyszłość Koalicyjnego Klubu Lewicy.

Złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy. W opinii Rady rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców. Kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023, nie są realizowane. Zaostrza się kryzys mieszkaniowy, rosną koszty utrzymania: energii, ogrzewania, żywności, kobiety nadal nie mają prawa do decydowania o swojej ciąży. Lewica jako całość traci przez to na wiarygodności. W czerwcu 2024 większość lewicowych wyborców i wyborczyń nie poszła na wybory. To czytelny sygnał, dokąd prowadzi polityka programowych ustępstw i zlewanie się z liberalnym centrum.

Czujemy się odpowiedzialni za przyszłość lewicy w Polsce. Zasadnicze zmiany są konieczne, żeby projekt Lewicy miał rację bytu. Dlatego Rada zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami NL i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu. Rada uzależnia dalszą współpracę Razem w ramach Koalicyjnego Klubu Lewicy od wyników tych rozmów.