RAZEM popiera inicjatywę samozatrudnionych matek, które domagają się nowelizacji ustawy regulującej m.in. wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Sejm przyjął ustawę po konsultacjach ze związkami zawodowymi oraz związkami pracodawców, jednak żadne z tych podmiotów nie reprezentuje samozatrudnionych pracownic. Nie zgadzamy się na wprowadzanie prawa bez konsultacji z pracownicami, których to prawo dotyczy. Opowiadamy się za umożliwieniem wszystkim osobom pracującym – niezależnie od formy zatrudnienia – posiadania reprezentacji w dyskusjach nad zmianami prawa.

Zwracamy również uwagę, że problem nierównego traktowania dotyczy nie tylko kobiet prowadzących działalność gospodarczą, ale także wielu osób pracujących na podstawie umów „śmieciowych”. Świadczenia otrzymywane przez te osoby oraz stabilność i bezpieczeństwo ich pracy niejednokrotnie odbiegają jakością od sytuacji pracowników i pracownic etatowych. Partia Razem będzie dążyć do zapewnienia wszystkim osobom pracującym takich samych praw za taką samą pracę w myśl zasady sprawiedliwości społecznej.

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę Krajową, 15 lipca 2015 r.