Stoimy po stronie słabszych – tych, którzy nie mogą bronić się sami, i tych, którzy nie są dostatecznie chronieni przez prawo – a więc także po stronie zwierząt. W Polsce nie ma dziś niezależnej instytucji, która zajmowałaby się ich ochroną. Ich prawa leżą w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, choć interesy rolników często stoją w sprzeczności z dobrem zwierząt. Obowiązująca obecnie ustawa o ochronie zwierząt jest pod wieloma względami niedoskonała, z powodu braku odpowiednich rozporządzeń wiele jej przepisów nie weszło w życie, inne są lekceważone wskutek niewystarczającej kontroli.

W 2011 roku do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt, stworzony przez zrzeszającą kilkadziesiąt organizacji Koalicję dla Zwierząt. Mimo że podpisało się pod nim ponad dwieście tysięcy obywateli, od 2012 roku projekt leży w tzw. sejmowej zamrażarce. W porozumieniu z organizacjami walczącymi o prawa zwierząt chcemy w oparciu o ten projekt stworzyć nową ustawę o ochronie zwierząt i zadbać o to, by weszła w życie i była przestrzegana.

Nasze postulaty to:

  • Utworzenie niezależnego od Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska inspektoratu, który odpowiadałby za egzekwowanie przepisów ustawy i dysponowałby odpowiednimi do tego narzędziami.
  • Centralne sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących warunków życia zwierząt w hodowlach przemysłowych;
  • Stopniowa eliminacja hodowli zwierząt futerkowych;
  • Zwiększenie nakładów finansowych na utrzymanie schronisk dla bezdomnych zwierząt i centralne finansowanie tych schronisk;
  • Wprowadzenie obowiązku czipowania bezdomnych zwierząt oddawanych do adopcji;
  • Wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach;
  • Delegalizacja szczególnie niehumanitarnych form uboju, takich jak ubój bez ogłuszania;
  • Delegalizacja polowań z udziałem nieletnich, promowania łowiectwa wśród młodzieży i używania do polowań śrutu ołowianego.

Stanowisko opracowano we współpracy z organizacjami walczącymi o prawa zwierząt (m.in. Otwarte Klatki).