RAZEM włącza się w akcję „Ostatni dyżur” i wyraża pełne poparcie dla protestu pielęgniarek i położnych. Sprzeciwiamy się niskim wynagrodzeniom pielęgniarek, nieadekwatnym do ich kwalifikacji, poświęcenia i odpowiedzialności na nich spoczywającej. Sprzeciwiamy się postępującej prekaryzacji ich zawodu.

Obecny, kierujący się logiką zysku system opieki zdrowotnej oszczędza przede wszystkim na najsłabszych, ale niezbędnych jego uczestniczkach – takich jak właśnie pielęgniarki i położne. Takie oszczędności są nie tylko niesprawiedliwe społecznie, ale przede wszystkim są krótkowzroczne. Za politykę zaciskania pasa w służbie zdrowia zapłacimy wszyscy. Już dziś liczba pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców zalicza się do najniższych w Unii Europejskiej, a średni wiek pielęgniarki wynosi 48 lat. Jeśli nic się nie zmieni, już w perspektywie kilku lat w Polsce zabraknie pielęgniarek przy łóżkach pacjentów.

RAZEM w swojej deklaracji programowej odnosi się do tego problemu w następujący sposób:

„Będziemy przeciwdziałać zagrożeniu braku opieki pielęgniarskiej. Podniesiemy pensje pielęgniarek. Wprowadzimy powszechne normy zatrudnienia, gwarantując zwiększenie liczby personelu medycznego przypadającego na pacjenta.”

Jesteśmy po stronie ciężko pracujących ludzi zasługujących na godziwą płacę. Tylko działając razem wygramy tę walkę.

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę Krajową, 7 sierpnia 2015 r.