W związku z likwidacją stanowiska Koordynatorki ds. Równego Traktowania przy Urzędzie Marszałkowskim złożyłyśmy dziś razem z Kulturą Równości, OSK, SDKK, Obywatelami RP i KOD Wrocław petycję do prezydenta Jacka Sutryka o utworzenie bliźniaczego stanowiska w Urzędzie Miasta.

Treść petycji:

Petycja o stworzenie w Urzędzie Miejskim Wrocławia stanowiska Koordynatorki ds. Równego Traktowania

W związku z likwidacją stanowiska Koordynatorki ds. Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka o utworzenie takiego stanowiska w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Wydarzenia ostatnich tygodni pokazują, jak ważny jest temat działań antydyskryminacyjnych i równościowych. Jak brak szacunku do drugiego człowieka, jego poglądów, czy postaw może doprowadzić do tragedii. W obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na zaniechania w tym zakresie. Sama edukacja antydyskryminacyjna w szkołach, na lekcjach wychowawczych to za mało. Należy mówić o równości, dbać o przestrzeganie zasad równego traktowania na każdym kroku, każdego dnia, w każdej dziedzinie życia: w pracy, rodzinie, życiu publicznym. Dlatego potrzebujemy komórki w Urzędzie Miejskim Wrocławia, która będzie skupiała i koordynowała działania w tym zakresie na terenie miasta.

Wrocław może mieć narzędzia do rozwiązywania ogólnopolskich problemów związanych z dyskryminacją i nierównościami społecznymi. Zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej rola samorządów jest w tym zakresie szczególnie istotna. Takie wyzwania jak likwidacja luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami zajmującymi te same stanowiska, walka z dyskryminacją w szkołach młodzieży o odmiennej orientacji psychoseksualnej, czy walka z przemocą wobec kobiet to działania, które może i powinna podjąć miejska koordynatorka ds.równego traktowania. Dlatego tak ważne jest utworzenie we Wrocławiu stanowiska odpowiedzialnego za tak istotne kwestie. Podobne rozwiązania stosowane są już w innych polskich miastach, takich jak Gdańsk, Łódź czy Poznań.

Łukasz Olszewski - Partia Razem

Marta Lempart - Strajk Kobiet Wrocław

Piotr Buśko - Kultura Równości

Anna Kowalczyk-Derlęga - KOD Dolny Śląsk

Obywatele RP - Dolny Śląsk

Dolnośląski Kongres Kobiet

Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu