I w wyciągnięciu z zapaści ochrony zdrowia? I budowie żłobków? I w wyższych emeryturach? Razem ma na to rozwiązanie.

Stanowisko Razem w sprawie podatku majątkowego:

Według Instytutu Badań Strukturalnych dochód z pracy obarczony jest o 50% większym obciążeniem podatkowo-składkowym niż dochód z posiadanego kapitału. Ta dysproporcja skutkuje tym, że osobom bogatym, już posiadającym znaczny kapitał, dużo łatwiej niż ludziom pracującym na etat przychodzi jeszcze większe pomnażanie posiadanego majątku. Skutkuje to rosnącymi nierównościami dochodowymi, a w efekcie — majątkowymi.

Opodatkowanie wielomilionowych majątków jest szansą na to, by kapitał, gromadzony w znacznym stopniu przez niewielki odsetek społeczeństwa, został zamiast tego spożytkowany dla wspólnej korzyści. Postulaty programowe z tym związane zasłużenie trafiają do głównego nurtu światowej lewicy. Poruszane są, między innymi, przez dwie osoby z pierwszej trójki w sondażach Partii Demokratycznej — Berniego Sandersa i Elizabeth Warren.

Proponowany przez Razem podatek ma bardzo niskie stawki z bardzo wysoką kwotą wolną (majątki poniżej 10 milionów zł nie byłyby objęte podatkiem), dzięki czemu dotyczyłby on mniej niż 0,1% najbogatszych. Wpływy z niego wyniosą ok. 10 mld zł rocznie (przy czym ok. 75% tej kwoty pochodziłaby od setki multimilionerów). Dzięki tym dodatkowym funduszom będzie można zrealizować niezbędne inwestycje publiczne, by zadbać o lepsze jutro dla wszystkich dzieci i wnuków, a nie tylko dla dziedziców wielkich fortun.

W celu zwiększenia ściągalności tego podatku utworzymy krajowy rejestr majątkowy. Dodatkowo zapewnimy wsparcie urzędom skarbowym, aby co roku przeprowadzany był audyt 100% miliarderów oraz 30% wszystkich płatników podatku majątkowego, wybieranych losowo. Ponadto wprowadzimy tzw. exit tax w wysokości 40% majątku (powyżej 1 mld zł — 60%), aby ograniczyć wyprowadzanie majątku za granicę w celu niepłacenia podatku.

Proponujemy progresywną skalę podatku majątkowego:

0% od majątku poniżej 10 mln zł
1% od majątku między 10 mln zł a 25 mln zł
2% od majątku między 25 mln zł a 100 mln zł
3% od majątku między 100 mln zł a 250 mln zł
4% od majątku między 250 mln zł a 500 mln zł
5% od majątku między 500 mln zł a 1 mld zł
6% od majątku między 1 mld zł a 2 mld zł
7% od majątku między 2 mld zł a 5 mld zł
8% od majątku powyżej 5 mld zł

Za zagłosowało 17 radnych, przeciw były 3 osoby, a 6 się wstrzymało.