UCHWAŁA
Rady Krajowej Lewicy Razem
nr P-RK-2020-03-29-02
stanowisko „Tarcza ma chronić wszystkich”

Lewica Razem jest przeciwna przyjęciu rządowego pakietu ustaw, niesłusznie nazywanego „tarczą antykryzysową”. Ustawy uderzają w podstawowe prawa pracowników, nie zapewniają odpowiednich środków dla ochrony zdrowia, nie stanowią ochrony przed bezrobociem i upadaniem przedsiębiorstw. Zaproponowane przez rząd rozwiązania pogłębią recesję wywołaną epidemią, a miliony ludzi wpędzą w biedę.

Czas kryzysu nie może być pretekstem do pogarszania i tak już fatalnej pozycji pracownic i pracowników. Pandemia nie może być wykorzystywana do przykręcania śruby opiece zdrowotnej i wprowadzania tylnymi drzwiami jej komercjalizacji. To neoliberalna doktryna szoku — znana z kart historii strategia wykorzystywania stanu kryzysu do wprowadzania szkodliwych propozycji.

Lewica Razem stanowczo sprzeciwia się antypracowniczym, antyspołecznym rozwiązaniom, w których przeznacza się dziesięciokrotnie więcej środków na ratowanie banków niż na opiekę zdrowotną. Nie poprzemy rozwiązań, które będą skutkowały cięciami pensji i zwolnieniami oraz brakiem środków na zapłatę za czynsz, rachunki, żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby.

Tarcza chroni głównie wielki biznes i tak dobrze znane premierowi Morawieckiemu środowisko bankowe, zostawiając na pastwę losu ogromną większość społeczeństwa, zarówno pracowników, jak i małych przedsiębiorców. Takie jest prawdziwe oblicze ustaw zaprezentowanych przez Prawo i Sprawiedliwość i popartych przez Platformę Obywatelską. Doświadczenia poprzednich kryzysów gospodarczych uczą, że prezentowane przez PiS i PO podejście przyczynia się jedynie do pogłębienia i przedłużenia recesji, na czym, jak zawsze, stracą najubożsi.

Celem pakietu antykryzysowego z prawdziwego zdarzenia powinno być zaspokojenie podstawowych potrzeb każdej osoby mieszkającej na terenie Polski na czas trwania kryzysu. Każda osoba musi mieć zapewnione środki na jedzenie i dach nad głową. Musimy solidarnie zmierzyć się z trudnościami gospodarczymi wynikającymi z konieczności wstrzymania pracy w wielu zakładach pracy na skutek koronawirusa. Brak takiego wstrzymania nie tylko nie uchroni nas przed stratami gospodarczymi, ale dodatkowo pociągnie za sobą tysiące ofiar śmiertelnych i zapaść systemu opieki zdrowotnej — dlatego nie wchodzi on w grę. Pakiet antykryzysowy powinien też obejmować plan pobudzenia gospodarki po ustaniu pandemii. Okres stymulacji gospodarczej to idealny moment na wdrożenie ambitnego programu inwestycji publicznych w ramach Zielonego Nowego Ładu — zwiększy to liczbę miejsc pracy i na nowo pobudzi konsumpcję.

Nie można też zapomnieć o palącej potrzebie stabilizacji finansów Narodowego Funduszu Zdrowia w obliczu spadku wpływów ze składek, który niechybnie czeka nas przy nadchodzącej recesji. Nie możemy poprzeć rozwiązań, które skończą się upadkiem publicznej ochrony zdrowia — a rozdawnictwo dla sektora bankowego przy braku wsparcia dla NFZ dokładnie tak się skończy.

Apelujemy również o odpowiedzialność polityczną. Od pierwszego wykrytego w Polsce przypadku COVID-19 minął miesiąc, nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie fali zachorowań. Wybory samorządowe we Francji oraz prawybory w amerykańskim stanie Floryda ułatwiły rozprzestrzenianie się wirusa. Wybory prezydenckie w maju nie mogą się odbyć. Ich przeprowadzenie to narażanie na utratę zdrowia i życia setek wyborców i osób pracujących w komisjach wyborczych w imię politycznych korzyści dla Prawa i Sprawiedliwości.

Wzywamy do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i przełożenia wyborów prezydenckich na termin, który nie będzie skutkował ofiarami w ludziach. W najbliższych tygodniach i miesiącach znacznie ważniejsze od wyborów jest zapewnienie milionom Polek i Polaków dobrej opieki zdrowotnej oraz ochrona przed biedą i bezrobociem.

Rozpoczęcie głosowania: 29 marca 2020 o 18:45.

Zakończenie głosowania: 29 marca 2020 o 19:15.

Głosowało 33 radnych. "Za" były 32 osoby, jedna się wstrzymała.